Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSørby, Knut
dc.contributor.advisorBrøtan, Vegard
dc.contributor.authorGrøstad, Erling
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15537
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405987
dc.description.abstractAdditiv tilvirkning (AM) er en produksjonsmetode der en lagvis bygger opp komponenter basert på informasjon fra en 3-dimensjonal modell uten behov for å først produsere verktøy som for eksempel støpeformer eller ekstruderingsdyser. AM har en høy geometrisk frihet og metoden er spesielt egnet til å produsere komplekse indre geometrier og kanaler ikke mulig å produsere ved bruk tradisjonelle metoder. Hensikten med dette arbeidet har vært å undersøke hvordan AM kan benyttes som en produksjonsmetode for å lage verktøyholdere til dreiing, såkalte skjærhoder. Arbeidet har blitt gjort i samarbeid med bedriften Sandvik Teeness som produserer vibrasjonsdempende verktøyholdere under varemerket Silent Tools®. Under maskinering av vanskelige materialer kan det være kritisk for et godt resultat med god smøring og kjøling av skjæresonen. Det ble i arbeidet undersøkt om den geometriske friheten knyttet til AM kunne brukes til å bedre fremføringen av skjærevæske til skjærspissen. Ved å ikke være bundet til tradisjonelle designhensyn kan man ved AM i større grad utforme produkter slik at man bedre balanserer egenskapene styrke og vekt. Redusert vekt for et skjærhode vil kunne bedre dempeegenskapene til borstangen den er festet til. Første del av arbeidet gikk ut på å vurdere ytelsen til additivt tilvirkede dyser (AM -dyser) opp mot finmaskinerte dyser (HP-dyser) som brukes i enkelte av dagens produkter. Et forsøk ble gjennomført der fem ulike AM-dyser ble sammenliknet mot en HP dyse påsatt skjærevæsketrykk mellom 10 og 70 bar. Væskestrålene produsert ble så vurdert opp mot hverandre. Ytelsen til AM-dysene ble vurdert som tilstrekkelig til bruk i små skjærhoder der det ikke er rom for å montere HP-dyser og der avstanden mellom dyseåpning og skjærspiss er kort. Videre ble det utviklet et skjærhodedesign med lavere vekt utformet ved hjelp av verktøy for topologi-optimalisering og konstruksjon av lettvektsstrukturer. Skjærhodet ble designet med en innebygget spylekanal og dyse rettet mot skjærspissen. Prototyper av dette skjærhodet ble bygget, maskinert og testet. Testene viste dårligere spyleegenskaper enn for dysene produsert innledningsvis. En produksjonsprosess foreslått for skjærhodet som ble designet og det ble gjennomført et kostnadsestimat av produksjonen. Flere ulike løsninger for hvordan produksjonen skulle gjennomføres med tanke på optimalt samspill mellom additiv og subtraktiv tilvirkning ble vurdert. Den beste løsningen ble vurdert som en hybrid prosess der man maskinerer deler av skjærhodet i forkant av AM prosessen for så å bygge videre på dette. Produksjonen dro nytte av et pallsystem for å hurtig og nøyaktig kunne spenne opp skjærhodene for maskinering etter avsluttet AM-prosess.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Produksjons- og kvalitetsteknikk
dc.titleAdditiv Tilvirkning som Produksjonsmetode for Verktøyholdere
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel