Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Øyfrid Moen
dc.contributor.authorGrøndalen, Marthe Børresen
dc.contributor.authorHeggli, Emma Marita
dc.date.accessioned2016-09-01T09:47:33Z
dc.date.available2016-09-01T09:47:33Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403341
dc.description.abstractIntroduksjon: Hjemmesykehus for barn ble for mange kjent etter saken om kreftsyke Ylva, som mottok behandling i hjemmet i livets sluttfase. Dette er et voksende behandlingstilbud som enda er relativt nytt i Norge. Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan barn og deres familie opplever å motta hjemmesykehus for barn. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Ved bruk av relevante søkeord i databasene Cinahl og PubMed valgte vi ut syv vitenskapelige artikler som var aktuelle for vår problemstilling. Disse ble kritisk gjennomgått og analysert. Resultat: Hjemmesykehus reduserte belastningen på barnet og familien, samt gjorde det lettere å opprettholde daglige rutiner og et vanlig liv. Barnet og familien opplevde i hovedsak hjemmesykehus som et trygt og sikkert tilbud. Konklusjon: Sykepleiers kunnskap og kompetanse er viktig for at opplevelsen av hjemmesykehus er positiv. Det vises at det er behov for mer forskning innenfor feltet, spesielt trengs det mer forskning på barnets opplevelse.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: Home Hospital for children became known to many following the case of cancer-ridden Ylva, who received treatment at home during the terminal phase of her illness. This is a growing treatment option, which is still relativity new in Norway. Purpose: The aim of this thesis is to investigate how children and their families experience Home Hospital for children. Method: The thesis is a literature review. By using key search terms in databases Cinahl and PubMed, we chose seven scientific papers of relevance to our research question. These papers were thoroughly reviewed and analysed. Results: Home Hospital reduced the strain on both the sick child and the family, as well as aided in maintaining daily routines and a normal life. Both the family and the child perceived the Home Hospital as a safe and secure treatment option. Conclusion: The knowledge and competence of the nurse is a key factor in facilitating a positive experience with Home Hospital. There is still a need for further research within the field, especially on how children perceive and experience Home Hospital treatment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBarnnb_NO
dc.subjectHjemmesykehusnb_NO
dc.subjectFamilienb_NO
dc.subjectOpplevelsenb_NO
dc.subjectFamiliesentrert sykepleienb_NO
dc.subjectChildrennb_NO
dc.subjectHome Hospitalnb_NO
dc.subjectFamilynb_NO
dc.subjectExperiencenb_NO
dc.subjectFamily-Centered Nursingnb_NO
dc.titleBorte bra, hjemme best? - hjemmesykehus for barnnb_NO
dc.title.alternativeThere's no place like home - Home Hospital for Children.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record