Show simple item record

dc.contributor.advisorRingrose, Priscilla
dc.contributor.authorThoresen-Moursund, Ørjan
dc.date.accessioned2016-08-26T10:50:29Z
dc.date.available2016-08-26T10:50:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402044
dc.description.abstractDenne masteroppgaven utforsker den kjønnede spenningen i konstruksjoner av sykepleie som: a) en feminisert form for omsorgsarbeid og b) en helsefaglig profesjon i forhold til rekrutteringspraksis og hvordan sykepleiernes egne oppfatninger av eget arbeid og arbeidsliv er. Følgende spørsmål blir adressert i oppgaven: • Blir et kjønnet syn på sykepleieryrket (re)produsert eller undergravd i rekrutteringspraksisen (rekrutteringstekster til sykepleierstudier og stillingsannonser til sykepleieryrket)? • Hva forteller sykepleiernes egne erfaringer oss om rekrutteringsprosessen, om yrket og arbeidslivet som sykepleier, og om måtene dette yrket er kjønnet på? • Hva betyr spenningen mellom erfaringsbasert læring og akademisk læring for profileringen av yrket, og hva betyr det for yrkesaktive sykepleiere? Disse spørsmålene vil bli besvart gjennom en diskursanalyse av flere tekster knyttet til læringsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning, stillingsannonser som rekrutterer til sykepleieryrket og kvalitative intervjuer med sykepleiere. Analysekapitlene er satt i en bestemt rekkefølge. Rekkefølgen er basert på hvilke tekster sykepleierne blir introdusert for i sitt utdannings- og yrkesliv. Analysen er i tre deler: • Den første delen ser på rekrutteringstekster fra læringsinstitusjoner, noe som gir et bilde av hvordan yrket profileres mot sykepleiere i begynnelsen av sitt karriereløp. • Den andre delen ser på stillingsannonser som er ment for rekruttering til sykepleieryrket og gir et bilde av profileringen ved inngangen til yrkeslivet. • Den tredje delen ser på intervjumaterialet fra de innsamlede, kvalitative intervjuene med yrkesaktive sykepleiere. Dette delen gir et bilde av hvordan sykepleierne påvirkes av profileringen. Disse tre analysedelene viser hvordan sykepleieryrket profileres, enten det er gjennom rekruttering til utdanning eller stillinger som skal besettes. Analysen ser også på om det i tekstene skapes en bestemt subjektposisjon for sykepleieren og hvordan sykepleierne handler ut fra denne posisjonen. Analysen av intervjuene har fokus på hvordan sykepleierne opplever profileringen og hvordan den påvirker deres rolle som yrkesaktive sykepleiere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSykepleier, en kjønnet yrkestittel : en analyse av sykepleieryrkets rekrutteringsprofil og hvordan sykepleiere posisjoneres av dennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record