Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSangesland, Sigbjørnnb_NO
dc.contributor.advisorSørheim, Jan Ovenb_NO
dc.contributor.authorMarøen, Leni Larsennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:17:16Z
dc.date.available2014-12-19T12:17:16Z
dc.date.created2013-09-09nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier646775nb_NO
dc.identifierntnudaim:9075nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240051
dc.description.abstractBrønner ferdigstilt i Ekofisk-området bruker Intelligent brønnkompletteringssystemer, IWS, som gir mulighet til å skille hver sone ved bruk av soneisolasjon pakninger, og med bruk av ventil (sliding sleeves) blir syrebehandlingen rettet inn mot ønskede soner. En vellykket syrestimulering er avhengig av at kompletteringsstrengen blir kjørt ned på en sikker måte, da dette fremmer påliteligheten til systemet. En gjennomgang av kjøringen av IWS systemet installert i Ekofisk B-19 C la vekt på nedihulls rengjøring og beskyttelse av hydrauliske linjer. Det ble bekreftet at lekkasje i hydrauliske linjer kan potensielt skape et integritets-problem. Per i dag er det ingen gjenstander som hindrer innstrømning til hydrauliske linjer mens du kjører inn, og fremtidig fokus bør rettes mot å utforme systemet slik at pålitelige barrierer kommer på plass.I denne oppgaven ble selektiv syre stimulering av en fem-soners Intelligent brønnkompletteringssystem i Ekofisk B-19 C evaluert. Antallet syreløselige plugger åpnet pre-og post-stimulering ble analysert basert på en friksjons-analyse. Resultatene viste at det opprinnelige kravet om 2/3 deler av syreløselige plugger åpnet i løpet av bløtlegging ikke ble oppfylt, dermed er det understreket at en ny plugg design er anbefalt for fremtidige installasjoner. Permeabilitet og skin verdier ble estimert fra ?pressure transient? analyse. Skin estimert fra post-jobb-analyse ble sammenlignet med target skin i Ekofisk-området. De fleste av verdiene ble funnet til å korrespondere til en P90 verdi, i samsvar med en vellykket stimuleringsbehandling.Analyse av nedihulls trykk og temperatur data påviste at kommunikasjon fant sted mellom behandlede soner og nærliggende soner under stimulering. De mulige veiene for væskestrømning fra behandlet sone til nærliggende soner er: gjennom soneisolasjon paknings området, kanalisering over åpent-hull pakning og ormehull i reservoaret. En analytisk tilnærming ble brukt for å vurdere sannsynligheten for hver av strømningsbanene. Det ble konkludert med at en lekkasje gjennom soneisolasjon paknings området er den minst sannsynlige mekanismen. For å avgjøre om det er åpent-hull pakning og / eller reservoaret som er årsak til kommunikasjon, må mer data samles inn fra fremtidige brønner installert med IWS og åpent-hull pakninger. Den innsamlede data skal deretter sammenlignes med den samme informasjonen fra IWS-sementerte brønner.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikknb_NO
dc.titleSikker kjøring av intelligent brønnkompletteringssystem og ytelse validering av selektiv syre-stimulering basert på nedihulls datanb_NO
dc.title.alternativeSafe Running of Intelligent Well Completion System and Performance Validation of Selective Acid Stimulation based on Downhole Parameter Datanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber135nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel