Show simple item record

dc.contributor.advisorFarup, Ivar
dc.contributor.authorEriksen, Helge
dc.contributor.authorHarkjerr, Sigurd Molnes
dc.date.accessioned2016-08-22T12:40:31Z
dc.date.available2016-08-22T12:40:31Z
dc.date.issued2016-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400423
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver prosessen rundt utviklingen av OptaRoute - en optimaliseringsalgoritme utviklet for å redusere kostnader hos transportbaserte næringer. Programmet fungerer ved at data om en organisasjon bestående av avdelings-, ansatt-, kjøretøy- og oppdragsinformasjon mottas sammen med en definisjon av hva som skal prioriteres under optimaliseringen. Algoritmen forsøker så, basert på denne definisjonen å komme frem til den mest gunstige løsningen ved først å fordele oppdragene mellom bedriftens avdelinger. Deretter knyttes ansatte opp til kjøretøy og ruter dannes som viser rekkefølgen for hvordan oppdrag skal gjennomføres. Dette gjøres ved å forsøke ulike kombinasjoner og gradvis bevege seg mot bedre løsninger. Ved utviklingen av algoritmen ble optimaliseringsrammeverket Optaplanner benyttet. For å teste algoritmen ble det i tilegg utviklet et program som genererer tilfeldige slike datasett og en web-applikasjon som kan vise frem resultatene fra algoritmen.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis describes the development process of OptaRoute - an optimization algorithm designed to reduce costs in transportation-based industries. The program works by using data about an organization consisting of department, employee, vehicle and assignment information, together with a definition of what should be given priority during the optimization. The algorithm then tries - based on this definition, to arrive at the most favorable solution by first allocating assignments to company departments. Employees are then assigned to vehicles and routes are generated showing the order in which the assignments will be conducted. This is done by trying different combinations and gradually move towards better solutions. For developing the algorithm Optaplanner, an optimization framework was used. To test the algorithm, a program that generates random organization data and a web application that can display the results of the algorithm was also developed.nb_NO
dc.description.sponsorshipElectric Time Car ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectOptimaliseringnb_NO
dc.subjectOptimizationnb_NO
dc.subjectCSPnb_NO
dc.subjectOptaplannernb_NO
dc.titleOptaRoute – fordelingsalgoritme for kostnadsreduksjon hos transportbasert næringnb_NO
dc.title.alternativeOptaRoute - Distribution algorithm for cost reduction in transportation based industriesnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Theoretical computer science, programming languages and programming theory: 421nb_NO
dc.source.pagenumber152nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record