Show simple item record

dc.contributor.advisorBendixen, Mons
dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorAndreassen, Ellen Cathrine
dc.date.accessioned2016-08-18T12:40:51Z
dc.date.available2016-08-18T12:40:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399886
dc.description.abstractI dagens samfunn, med stort fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, er det viktig å belyse alle aspekter rundt mobbing på arbeidsplassen. Dette er et felt det er forsket relativt mye på. Denne forskningen har primært vært rettet mot mobber og mobbeoffer. I denne studien rettes lyset mot tilskuernes roller, og hvilke faktorer som ser ut til å påvirke deres involvering i ulike mobbesituasjoner. Jeg jobbet ut i fra følgende problemstilling; «Hvilke forhold er det som påvirker en tilskuers inngripen i en aktuell mobbesituasjon, og på hvilke måter skjer det?». For å svare på dette ble det gjennomført seks semi-strukturerte intervjuer. Fokuset i intervjuene var informantenes historier om observerte mobbesituasjoner og deres roller knyttet til dette. Analysen ble utført med vekt på ulike faktorer og komponenter i forbindelse med valg av roller. Funnene fra analysen viste at informantenes definisjon av mobbing tilsvarer definisjonen gitt av Arbeidstilsynet, noe som tydet på at de har god kunnskap om tema. Forståelsen er viktig for å vite hva man ser etter som tilskuer. Arbeidet med analysen viste en utvikling, som gikk fra overordnede faktorer til mer spesifikke og personrelaterte faktorer. Det ble funnet at grad av involvering hadde betydning for valg av roller. I motsetning til annen forskning som legger vekt på konstruktive og destruktive roller, satte jeg fokus på at tilskuernes roller er basert på valg de selv tar. Det ble skilt mellom høy, middels og lav grad av involvering, og faktorer som var sentrale for graden. Funnene viste at graden av involvering ble bestemt av flere faktorer som var avhengig av hverandre. For de med høy grad av involvering ble det funnet at alder, arbeidserfaring og kunnskap om mobbing var avgjørende faktorer. Dette bidro til at de følte seg trygge til å involvere seg i mobbingen. De samme faktorene var gjeldene for de med lav grad av involvering; kort fartstid i arbeidslivet og usikkerhet rundt arbeidsforholdet gjorde at de vurderte det som belastende å involvere seg. For de med middels grad ble relasjon til aktørene i mobbesituasjonen en påvirkende faktor, i tillegg til tiltak mot mobbing gjort på arbeidsplassen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMobbing på arbeidsplassen : tilskuernes roller i mobbesituasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record