Show simple item record

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorHvidsten, Hilde Marie
dc.date.accessioned2016-08-18T08:08:12Z
dc.date.available2016-08-18T08:08:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399705
dc.description.abstractTemaet for denne studien er inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet. Formålet med denne studien er å identifisere hva som bør legges til rette for slik at arbeidsgivere aktivt inkluderer synshemmede i arbeidslivet, og hvordan kan arbeidsgivere legge til rette for en mer vellykket inkluderingsprosess. En økning av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet har ofte blitt sett avhengig av politiske føringer og den funksjonshemmedes egen innsats. Det har derimot vært lite fokus på hvordan arbeidsgivernes og virksomhetens rolle og ansvar kan bidra til dette. Studien er et samarbeidsprosjekt med Kari Skarholt og Thale Kvernberg Andersen fra SINTEF. Denne studiens datamateriale tar utgangspunkt i tre casestudier med tilsammen ni informanter. Hovedkriteriene for utvalget var at virksomhetene skulle være IA-bedrifter som aktivt jobber med inkludering av personer med funksjonsnedsettelser, og hadde minst èn eller flere arbeidstakere med synshemming. Det er med fortolkende fenomenologisk analyse og en induktiv tilnærming jeg utforsker informantenes erfaringer og forståelse av hva arbeidsgivere opplever som nødvendig for å bidra til inkludering av synshemmede i arbeidslivet samt hva som oppleves som viktig å legge til rette for å skape en mer vellykket inkluderingsprosess. Min forskning viser at arbeidsgivere opplever flere aspekter ved inkluderingsprosessen som viktig, men samtidig har disse ytterligere behov for endringer av prosessen for å kunne skape en mer vellykket inkludering, og ikke minst øke engasjement blant arbeidsgivere. Dermed er forbedringer av inkluderingsprosessen viktig for at arbeidsgivere skal ta større tak i inkludering av synshemmede i arbeidslivet. Studiens funn samsvarer med tidligere forskning. Mangel på tidligere forskning om synshemmede spesifikt i arbeidslivet har vist seg å være utfordrende for studiens konklusjoner. En mer fokusert og spesifisert forskning på hvordan synshemmede kan bli inkludert i arbeidslivet er nødvendig for å trekke bedre konklusjonernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInkludering av synshemmede i arbeidslivet : en kvalitativ studie av arbeidsgivers innvirkning på inkluderingsprosessennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Social and occupational psychology: 263nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record