Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.authorRøvær, Trude
dc.date.accessioned2016-08-17T12:14:01Z
dc.date.available2016-08-17T12:14:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399576
dc.description.abstractFormålet med denne tverrsnittstudien var å undersøke betydningen av endringens betydning for den enkelte ansatte (CIF), endringsprosessens sunnhet (HCPI) og individuell endringsmestring (CR) for opplevelse av kvalitativ jobbusikkerhet i en endringskontekst. Det ble antatt at det er en positiv sammenheng mellom endringens betydning og kvalitativ jobbusikkerhet, og at endringsprosessens sunnhet og individuell endringsmestring er forbundet med lavere grad av kvalitativ jobbusikkerhet. Det ble også undersøkt forskjeller i endringens betydning og kvalitativ jobbusikkerhet mellom vitenskapelig ansatte og teknisk/administrativt ansatte, samt endringsprosessens sunnhet som moderator for sammenhengen mellom endringens betydning og kvalitativ jobbusikkerhet. Datamaterialet ble samlet inn elektronisk ved Høgskolen i Ålesund i forbindelse med fusjonsprosessen mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Sør- Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik (N = 98). Resultatene fra den hierarkiske multiple regresjonsanalysen viste at endringens betydning er forbundet med høyere grad av kvalitativ jobbusikkerhet, samt at opplevd endringssunnhet og individuell endringsmestring er forbundet med lavere grad av kvalitativ jobbusikkerhet. Videre ble det gjennom to t-tester funnet at teknisk/administrativt ansatte opplever at endringen påvirker dem i større grad, og at de opplever høyere grad av kvalitativ jobbusikkerhet enn vitenskapelig ansatte. Det ble ikke funnet støtte for opplevd endringssunnhet som moderator for sammenhengen mellom endringens betydning og kvalitativ jobbusikkerhet. Funnene bidrar til økt forståelse for at ansatte vil påvirkes forskjellig av et endringsinitiativ og gir kunnskap om hvilken betydning faktorer både ved prosessen og ved de ansatte selv har for å forebygge eller redusere kvalitativ jobbusikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectorganisatorisk endringnb_NO
dc.subjectfusjonnb_NO
dc.subjectendringens betydningnb_NO
dc.subjectkvalitativ jobbusikkerhetnb_NO
dc.subjectsunne omstillingsprosessernb_NO
dc.subjectendringsmestringnb_NO
dc.titleJobbsikkerhet og endringsprosesser : en studie av endringens betydning for den enkelte ansatte, endringsprosessens sunnhet og individuell endringsmestringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268nb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record