Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMelling, Tor Ivar
dc.date.accessioned2016-07-06T08:03:30Z
dc.date.available2016-07-06T08:03:30Z
dc.date.issued2016-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395751
dc.description.abstractMed problemstillingen Hvilke erfaringer har studenter med samhandling innen e-læring? Har jeg som formål å belyse studentene sin subjektive opplevelse av samhandling innen e-læring. For å finne svar på problemstillingen har jeg benyttet meg av kvalitativ metode, med det kvalitative forskningsintervjuet som datainnsamlingsstrategi. De fire informantene som jeg har intervjuet, holder på å gjennomføre, eller har gjennomført e-læring på samme fagskole innen praktisk rettet IT utdanning. Litteratur og teori om e-læring, samhandling og samhandlingsaktiviteter over nett har vært utgangspunktet for forberedelsene til studien, intervjuguiden og drøfting av funnene. Studien viser at studentenes behov for fleksibilitet er hovedårsaken til at de ønsker å gjennomføre e-læring fremfor campusbasert undervisning. Dette behovet gjør det til en stor utfordring å gjennomføre samhandlingsaktiviteter som e-læringsinstitusjon. Selv om behovet for fleksibilitet kan virke motstridende med forpliktende samhandling ytrer forskningsdeltakerne en motivasjon for å lære av hverandre gjennom samhandling. Suksessfaktoren for samhandling er avhengig av studiestedets tilrettelegging, det handler om å tydeliggjøre samhandling som et viktig punkt for gjennomføring av studiet. Videre viser studien at teknologien som brukes som verktøy for samhandling kan by på utfordringer. Før en velger løsning må det kartlegges hva som trengs av funksjonaliteter og hvilken type samhandling verktøyet skal brukes til. Studiestedet bør legge til rette for at teknologien brukes som en døråpning for samhandling, og ikke et hinder.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.title"Jeg hadde egentlig tenkt meg at vi hadde samarbeidet mer ..." : En kvalitativ studie av fire studenters erfaringer med samhandling innen e-læringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberix, 42, vi s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel