Show simple item record

dc.contributor.authorHernes, Hans-Olav
dc.date.accessioned2016-07-06T07:28:11Z
dc.date.available2016-07-06T07:28:11Z
dc.date.issued2016-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395730
dc.description.abstractI komplekse prosesser for produktutvikling kommer man ikke foruten et samspill mellom flere mennesker. Godt og effektivt samarbeid mellom mennesker i prosjekter er kanskje den viktigste faktoren for et vellykket sluttresultat, og dette gjelder innenfor de fleste problemområder. Samarbeid bidrar til å skape kreativitet og nytenkende ideer, som igjen kan utnyttes for å skape innovative produkter. Concurrent Design (CCD) er en metode for produkt og tjenesteutvikling, hvor samspillet mellom mennesker, prosess og verktøy er de viktigste nøkkelfaktorene. Denne metoden skal sørge for at man får frem produkter eller tjenester av høy kvalitet, samtidig som utviklingstiden og produksjonskostnadene holdes nede. For at dette skal kunne realiseres, må samspillet mellom prosjektdeltakerne fungere godt, noe som igjen er avhengig av den verktøystøtten prosjektdeltakerne har tilgang på. Arbeidet med denne oppgaven gikk ut på å forske og utvikle et teknologisk prosjektverktøy for bruk i CCD, og dette medførte et forskningsarbeid på flere av de avhengige faktorene i verktøyet. Forskningsspørsmålet til denne masteroppgaven omhandlet hvordan dette verktøyet måtte utvikles, og hva det måtte bestå av, for å kunne tilfredstille behovene som kreves av et CCD-verktøy. I tillegg til å inkludere elementer som kan skape og distribuere bevissthetsinformasjon blant alle prosjektdeltakerne, som vil føre til god samhandling og koordinering. IKT-basert samhandling er et bredt fagområde, hvor man søker etter effektive og kvalitetsmessige løsninger som mer eller mindre kan erstatte den tradisjonelle ansikt-til-ansikt samhandlingen. Dette innebærer å utvikle gode mekanismer for å støtte opp om bevisstheten blant mennesker, som igjen vil bidra til effektivt arbeid, samhandling og koordinering. Av teknologiske resultater, ble det i denne oppgaven utviklet to prototyper som så førte til utviklingen av den endelige verktøypakken. Teknologien som ble benyttet for å utvikle disse var Microsoft SharePoint (2013 versjon). Design Science ble brukt som forsknings- og utviklingsmetode for å utføre et grundig forskningsarbeid rundt utviklingen av verktøyet, blant annet for å sikre god kvalitet til funksjonalitet, struktur, tilgjengelighet og oppsett, samt prosessen for å realisere dette. Denne metoden innebærer også grundige evalueringer av produserte resultater, og i denne oppgaven ble dette utført ved å utprøve begge prototypene i to reelle CCD-prosjekter, med tilhørende undersøkelser som deltakende observasjoner og spørreundersøkelser. Denne metoden sørget for et troverdig forskningsarbeid på det som ble utviklet, som igjen førte til en forbedring til problemområdet. I denne masteroppgaven tilsvarte problemområdet Concurrent Design, og spesielt den verktøystøtten Tisip og IIE hadde til rådighet under tidligere CCD-prosjekter. Tisip og IIE fikk med det nye verktøyet forbedret det administrative arbeidet som utføres under et CCD-prosjekt, og de har nå fått en komplett verktøypakke som de også kan gjenbruke i fremtidige prosjekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleVerktøystøtte i Microsoft SharePoint for Concurrent Design : Forskning og utvikling av teknologisk prosjektverktøy for bruk i Concurrent Designnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber213 s. (flere pag.)nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record