Show simple item record

dc.contributor.authorGaustad, André
dc.date.accessioned2016-07-06T06:45:32Z
dc.date.available2016-07-06T06:45:32Z
dc.date.issued2016-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395715
dc.description.abstractDenne oppgaven følger implementeringen av en ny intranettløsning hos et norsk finanskonsern. I en bransje hvor endringsbehovet er stort og flere aktører gjennomfører strukturelle omlegginger av organisasjonen har konsernet utpekt samhandling som en kritisk suksessfaktor i endringsarbeidet. Intranettløsningen implementeres som en del av overgangen til en ny informasjonsinfrastruktur (II), hvor bygging av bedriftskultur og tilrettelegging for økt samhandling er blant målene som ønskes oppnådd. Formålet med oppgaven er å undersøke i hvilken grad en slik løsning bidrar som katalysator for samhandling ved å fungere som en delt arbeidsflate og legge til rette for samhandling på tvers i organisasjonen. Ut fra et fortolkende verdenssyn har det blitt gjennomført en beskrivende case-studie basert på kvalitative datainnsamlingsmetoder. Arbeidet kombinerer etablerte konsepter fra litteratur om informasjonssystemer (IS) i et rammeverk, og benytter dette opp mot begreper fra organisasjonslitteratur for å identifisere faktorer som kan tilrettelegge eller hindre samhandling. Innhenting av empirisk materiale har blitt gjort gjennom å følge prosjektgruppens arbeid i utviklingen av intranettløsningen, samt observasjoner av bruk og intervjuer med brukere fra en gruppe som har stor nytte av samhandling. Med utgangspunkt i brukernes utøvelse av samhandling ser forskningsarbeidet videre på hvordan sosiale og tekniske funksjoner i løsningen kan bidra til økt samhandling. Datamaterialet retter også et fokus mot tilrettelegging for bruk og navigering i en skiftende organisatorisk kontekst. På bakgrunn av arbeidet som er gjennomført presenteres en betraktning omkring den nye intranettløsningens måloppnåelse, og det pekes på faktorer som kan bidra til ytterligere gevinstrealisering i prosjektet. Som helhet omhandler oppgaven samhandling i et konsern med endringer i organisasjonsstrukturen og søker innsikt i hvordan dette kan tilrettelegges. Målsetningen er å bidra til dypere innsikt omkring slike situasjoner, samt komme med forslag om bruk av litteratur og metode for gjennomføring av lignende arbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleInnføring av nytt intranett som katalysator for samhandling : en case-studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberxvi, 82 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record