Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRølvåg, Terje
dc.contributor.authorLarsen, Fredrik
dc.date.created2016-03-19
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14412
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393098
dc.description.abstractSom følge av at faget TMM4155 - Produktutvikling og materialer skulle bli oppdatert, hadde ansvarlig for kurset, Terje Rølvåg ønske om å lage nytt undervisningsopplegg. Dette skulle inneholde mer praktiske oppgaver, og et av emnene skulle omhandle hjuloppheng. Ved instituttet var det allerede utviklet og produsert en testrigg av et 1/4 hjuloppheng, men denne var ikke i fungerende stand. Rølvåg ønsket å benytte denne i det nevnte faget, dermed måtte denne riggen bli satt i stand og det er dette denne oppgaven omhandler. Grunnen til at riggen sto lagret var fordi en av bærearmene hadde røket, men ved utbedring av denne kommer det frem ytterligere feil og mangler. Dette gjør det utfordrende å få satt i gang riggen slik den var ment. Problemet lå i at motoren tilsynelatende var for svak til å drive systemet, men etter forsøk med flere motorer var problemet fortsatt tilstede. Det viser seg dog at problemet skulle ligge ved strømforsyningen, da den ikke kunne levere den strømmen motoren trengte. Etter å ha løst utfordringene og fått i gang riggen, var neste steg å skape en korresponderende FEM-modell. For å oppnå dette, velger vi ut noen verdier som sier noe om hvordan riggen reagerer. Vi instrumenterer så riggen slik at vi kan måle disse. Disse verdiene kunne vi så sammenligne med simuleringen FEM-modellen. Disse sammenlikningene har bydd på problemer. Det kommer av at det er knyttet usikkerhet til verdiene til demperen og fjæren. Vi ville dermed benytte simuleringer til å etablere verdiene vi manglet. Men vi har ikke klart og oppnå en korrelasjon mellom testrigg og simuleringer god nok til å trekke konklusjoner av. I midlertid fikk vi etablerer en analytisk modell av systemet som et system med en frihetsgrads. Resultatene her ifra var positive, da de stemte godt overens med målingen vi gjorde på riggen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectProduktutvikling og produksjon, Produktutvikling og materialer
dc.titleHjulopphengs rig for virtuell og fysisk dynamisk testing
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel