Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHjemdal, Odin
dc.contributor.advisorNordahl, Hans M.
dc.contributor.authorLangvik, Eva
dc.date.accessioned2016-06-15T09:30:57Z
dc.date.available2016-06-15T09:30:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1683-1
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392655
dc.description.abstractHjertesykdom er den vanligste dødsårsaken i verden. Å identifisere psykologiske risikofaktorer for hjertesykdom er viktig for å kunne redusere antall dødsfall og funksjonshemminger forårsaket av hjertesykdom. Dette gjelder spesielt for kvinner, hvor hjerteinfarkt ofte inntreffer uten de mest vanlige symptomene. Det overordnede målet for denne avhandlingen var å undersøke om symptomer på angst og depresjon målt med instrumentet Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS (Zigmond & Snaith, 1983) kan benyttes for å identifisere risiko for å få et hjerteinfarkt. I artikkel I kombineres et etiologisk og prognostisk perspektiv for å identifisere symptomer på angst og depresjon som årsak til, og ikke bare som en konsekvens av hjerteinfarkt. Høyere nivå av symptomer på depresjon (HADS-D) utgjorde en økt risiko for å få et hjerteinfarkt. Funnene indikerte at det å ha et hjerteinfarkt ikke hadde lang-tidskonsekvenser på symptomnivå når det gjelder angst og depresjon. Formålet med artikkel II var å identifisere kjønns-spesifikke psykologiske risikoprofiler for å optimalisere risikovurdering. Resultatene viste at forhøyet skåre på depresjon målt med HADS utgjorde en signifikant større risiko for kvinner enn menn. Det å ha hatt en depressiv episode tidligere, var en signifikant risikofaktor for hjerteinfarkt blant menn, men ikke kvinner. Det å ha en forhøyet angst-skåre (HADS-A) var assosiert med en redusert risiko for hjerteinfarkt både for kvinner og menn. I artikkel III fokuseres det på innholdet i HADS og hvordan dimensjonene er knyttet til mer generelle emosjonelle disposisjoner. Både angst (HADS-A)- og depresjonsskalaen (HADS-D) var relatert til personlighetstrekk. De kunne derimot differensieres ved at kun HADS-D var relatert til positiv affekt og ekstroversjon. Relasjonen mellom HADS-D, ekstroversjon og positiv affekt var betydelig. Funnene støtter antagelsen om at HADS-D representerer en anhedonisk subtype av depresjon; kjennetegnet ved redusert glede seg over ting i hverdagen og manglende evne til å se fram til hendelser. Artikkel I og II er basert på data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Resultatene har betydning for forskning på sammenhengen mellom psykologiske variabler og hjertesykdom, men også for estimering av risiko for å få et hjerteinfarkt. Viktigheten av nøyaktige og spesifikke mål, kjønns-spesifikke psykologiske risikoprofiler og betydningen av personlighet blir vektlagt i avhandlingen.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:172
dc.relation.haspartPaper 1: Langvik, Eva Oddrun; Hjemdal, Odin. Symptoms of depression and anxiety before and after myocardial infarction: The HUNT 2 and HUNT 3 Study. Psychology, Health & Medicine 2015 ;Volum 20.(5) s. 560-569 - Is not included due to copyright avialable at <a href="http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2014.989864" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2014.989864</a>nb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Langvik, Eva Oddrun; Nordahl, Hans Morten. Anhedonic depression, history of depression, and anxiety as genderspecific risk factors of myocardial infarction in healthy men and women: The HUNT study. Health Psychology Open 2014 <a href="http://dx.doi.org/10.1177/2055102914557658" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1177/2055102914557658</a> This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Licensenb_NO
dc.relation.haspartPaper 3: Langvik, Eva; Hjemdal, Odin; Nordahl, Hans Morten. Personality traits, gender differences and symptoms of anhedonia: What does the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) measure in nonclinical settings?. Scandinavian Journal of Psychology 2016 ;Volum 57.(2) s. 144-151 - Is not included due to copyright available at <a href="http://dx.doi.org/10.1111/sjop.12272" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1111/sjop.12272</a>nb_NO
dc.titleSymptoms of anxiety and depression as risk markers of incident myocardial infarction:nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel