Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.authorHaugen, Ingrid Naterstad
dc.date.accessioned2016-06-07T14:00:29Z
dc.date.available2016-06-07T14:00:29Z
dc.date.created2016-05-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:8624
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391764
dc.description.abstractDet er gjort undersøkelser i Orkla og to sideelver, Raubekken og Vorma, for å se på om avrenning fra de nedlagte gruvene på Løkken og Dragset har en påvirkning på forholdene i elven og laks og laksesmolt som lever i elven. Undersøkelsene fokuserte på metaller som potensielt kan komme fra områdene, slik som kobber, jern og sink, og en rekke fysiokjemiske parametere i Orkla og sideelvene. Prøver ble tatt over en periode på to år for å undersøke variasjoner i sesonger og hvordan dette påvirker tilgjengeligheten til metaller i elva. Det ble også tatt prøver i løpet av en dag for å kunne se om det forekommer døgnvariasjoner i elva. Resultatene viser at det forekommer variasjoner i en rekke av parameterne som er målt i perioden, både i løpet av en dag og i løpet av året. Det er ikke funnet noen tydelig trender i variasjoner i sesongene, men det er tydelig at ekstreme forhold, slik som høy vannføring eller mye nedbør, er med på å påvirke sammensetningen i elva og gi forhøyede verdier av metaller i elva. Noen av parameterne som er målt ved heldagsprøvetakingen viser tendenser til døgnvariasjoner. Temperatur og pH viser klar økning i løpet av dagen, mens jern og sink ser ut til å ha inverse tendenser, med synkende verdier i løpet av dagen, til et bunnpunkt noe utpå ettermiddagen. Kobber ga ingen klare tendenser, men kan skyldes lave konsentrasjoner på prøvetakingsdagen. Det er også sett at konsentrasjonene av kobber og sink øker nedover gjennom løpet til Orkla, og ser ut til å være påvirket av tilførsler fra Raubekken og Vorma. Dette gjelder likevel ikke for den biotilgjengelige konsentrasjonen av metallene, som er lik nedover løpet til elven. Jern viser ingen økning nedover løpet, og ser ikke ut til å være påvirket av tilførsel fra sideelvene. Alle verdiene målt i perioden er innenfor de gitte grenseverdiene, både spesifikt for Orkla og generelt for elvevann. De målte verdiene ser også ut til å ligge godt innenfor verdier som potensielt kan ha toksisk effekt på laks og laksesmolt.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectKjemi, Naturmiljøkjemi og analytisk kjemi
dc.titleLangtidsmålinger av fysisk-kjemiske parametre i Orkla og tilstøtende elver - Med fokus på parametere som kan ha toksisk effekt ovenfor laksesmolt
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber141


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record