Show simple item record

dc.contributor.advisorKongsvik, Trond
dc.contributor.authorJakobsen, Heidi
dc.date.accessioned2016-06-06T10:39:32Z
dc.date.available2016-06-06T10:39:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391468
dc.description.abstractDenne masteroppgaven med tema motivasjon for endring av teknologiske løsninger er en kvantitativ undersøkelse utført i samarbeid med BN Bank. Banknæringen preges i dag av utallige endrings- og utviklingsmuligheter for til enhver tid å kunne tilby kundene de beste løsningene for en heftelsesfri bankhverdag. BN Bank gjennomfører endringsprosesser så å si til enhver tid. Alle endringsprosessene går mer eller mindre utover de ansatte, enten i positiv eller negativ grad. En organisasjon som stadig er i endring påvirker ledere og ansatte i stor grad. Endring er ofte forbundet med noe negativt i organisasjonens lokaler, og mange ansatte uttrykker mostand når begrepet endring skisseres. Denne undersøkelsen har som formål å undersøke grad av motivasjon de ansatte i BN Bank har for endring av teknologiske systemer og løsninger som påvirker deres hverdag. I en organisasjon som BN Bank jobber det ansatte i alle aldre, men ulik ansiennitet og med og uten lederansvar. I undersøkelsen vil det derfor undersøkes om det er forskjeller eller sammenhenger knyttet til grad av motivasjon i forhold til hvor gammel man er, hvor lenge man har jobbet i organisasjonen og om man har lederansvar eller ikke. Som teoretisk grunnlag ble det benyttet teorier rundt organisasjonsendring, endringsmotivasjon og endringsledelse. Det ble funnet flere teorier som underbygger motstand mot endring og motivasjon for endring. Ved bruk av spørreundersøkelse ble det innhentet informasjon fra utvalget rundt grad av motivasjon for teknologiske endringer. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom alder, ansiennitet og lederansvar i forhold til grad av motivasjon for teknologiske endringer. Det ble funnet flere interessante faktorer for hvordan ledelsen i BN Bank kan legge til rette for motiverte medarbeidere i kommende endringsprosesser. Ut i fra resultatene konkluderer undersøkelsen med at utvalget i BN Bank er positive til endringer av teknologiske løsninger eller verktøy som påvirker deres arbeidshverdag, og at de er fornøyde med hvordan ledelsen i dag gjennomfører endringsprosesser. Det kommer også frem gjennom resultatet at tross de positive resultatene stilles det krav til ledelsen i forhold til hvordan de skal motivere de ansatte for fremtidige endringsprosesser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleAnsattes motivasjon for teknologiendringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record