Show simple item record

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.authorMoldekleiv, Kari Christine
dc.date.accessioned2016-06-06T09:18:47Z
dc.date.available2016-06-06T09:18:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391453
dc.description.abstractBakgrunn Denne oppgaven er et studie av de ansatte i Tollvesenet sine reaksjoner på den planlagte og nye organisasjonsløsningen som følge av at Regjeringens i mars 2014 besluttet å fornye og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Den planlagte endringen medfører at Tollvesenet skal konsentrere seg om grensekontrolloppgaver og vareførselsadministrasjon, mens ansvaret for skatter og avgifter skal overføres og samles i skatteetaten. Formål Oppgaven søker å belyse både hvilke reaksjoner og årsakene til de ansattes reaksjoner på den planlagte endringen. Videre søker oppgaven å belyse om det er sammenfallende reaksjoner eller om det er variasjoner i reaksjoner mellom ulike grupper av ansatte i etaten. Oppgaver søker også å forklare eventuelle sammenfall og variasjoner i synspunkter og reaksjoner mellom ulike grupper av ansatte i etaten. Formålet med prosjektet har vært å se om vi ved å sette de ansattes reaksjoner inn i ulike organisasjons og endringsteoretiske rammer kan få et bedre verktøy for å forstå endringer og reaksjoner på disse. Metode og materialet Oppgaven bygger på kvaltativ metode. Hovedmaterialet består av analyse av skriflig kildemateriale samt kvalitative intervjuer med ansatte i etaten. Resultat Synspunktene og reaksjonene som informantene gir uttrykk for tilsier at når det gjelder måten endringen er innført på, så er det høy grad av sammenfall i synspunkter og reaksjoner hos de ulike gruppene av ansatte i etaten. Når det gjelder selve ideen og konseptet til den nye og planlagte organisasjonsløsningen, så er det derimot variasjoner i synspunkter og reaksjoner mellom de ulike gruppene av ansatte i etaten. De kvalitative intervjuene viser at oppfatningen av ideen og konseptet avhenger av om medarbeiderne har bakgrunn fra tollskolen eller ikke. Det beskrives med andre ord forskjellige forhold rundt de «interne» og de «eksterne» medarbeiderne i etaten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleOmorganisering av Toll- og avgiftsetaten : reaksjoner på endringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record