Show simple item record

dc.contributor.advisorØsterlie, Terje
dc.contributor.authorMolle, Terje
dc.date.accessioned2016-06-06T07:45:13Z
dc.date.available2016-06-06T07:45:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391378
dc.description.abstractForskning har vist at innovasjon er avgjørende for langsiktig økonomisk vekst. Det er derfor avgjørende å sørge for at dette fanges opp og understøttes i de IS/IT outsourcingkontraktene som inngås. Hvis dette ikke håndteres er det en risiko for at IS/IT outsourcingen blir et arrangement, som kun kortsiktig bidrar til de definerte økonomiske målene. Klienten kan risikere at han sakker akterut på teknologisk plattform, grunnet manglende fleksibilitet og rammer for utvikling i IS/IT kontrakten. Selskaper som klarer å etablere gode åpne innovasjonsprosesser, seg imellom, kan skape seg betydelige konkurransefordeler i form av nye og mer interessante tjenestetilbud og kostnadseffektiv produksjon. Denne oppgaven undersøker ett enkelt outsourcingsprosjekt i Telenor Norge som også innebar offshoring til leveranseorganisasjoner i India. Prosjektet innebar en multisourcing med bruk flere leverandører. Jeg har analysert innovasjons perspektivet, i dette prosjektet og sett det i sammenheng med utvalgt publisert forskning på tjenesteutvikling, innovasjon , åpen innovasjon, medarbeiderdrevet innovasjon og outsourcing. Jeg har brukt informasjon fra både leverandør og klient siden for å danne meg et samlet overblikk. Oppgaven konkluderer med en modell som angir en grad av modenhet for at innovasjon skal inntreffe. Tilstedeværelse av disse faktorene er ingen garanti for at innovasjon vil inntreffe. Tilstedeværelse av faktorene kan, i riktig kombinasjon og med god utførelse, styrke mulighetene for at innovasjon skjer. De forretningsmessige sidene ved IS/IT outsourcing og offshoring danner et fundament som påvirker samhandlingen mellom partene. Det bilaterale aspektet knyttet til forretningsmessig verdi er sentralt for at partene skal ha et bærekraftig fundament. Dette belyses blant annet med hvordan den økonomisk og forretningsmessige balanse påvirker tillit mellom partene. Tillit mellom partene er sterkt knyttet til å skape eller fjerne et fundament for om klienten er mottagelig for leverandørens forslag til innovasjon. 6/104 Innledning IS/IT effektivisering og innovasjon Innovasjon er i seg selv en stor utfordring. Selv i organisasjoner der alle interesser, kompetanser, roller og ressurser er organisert og eiet av selskapet selv. Gode klassiske eksempler på hvor vanskelig og fatalt det kan være, er historiene til selskaper som Kodak, Sony og Nokia. - Kodak totalt feilet med å kapitalisere på digital foto. Dette til tross for at Kodak var verdensledende på forskningen som pågikk. Eksempelvis er Kodak kreditert for å ha utviklet det første digitale fotoapparatet i 1975, og den første Megapixel sensoren i 1986. -Sony som tapte for Apple på bærbare digitale musikkspillere. Dette til tross for at Sony satt på verdensledende forskning og produksjon innen forbruker elektronikk, samt satt med kontrollerende eierinteresser i både film og musikk industri der de var ledende på bærbare musikkspillere som Walkman. -Nokia som en verdensledende produsent av mobiltelefoner, og igjennom en fatal beslutning om å ikke forfølge de innovative endringene som Apple introduserte med sitt smartphone konsept. Nærmest over noen få år var selskapet ikke lenger relevant i håndsettmarkedet, og forbrukerne strømmet til løsninger som innbar at de selv i større grad kunne tilpasse den funksjonalitet som telefonen skulle ha. IS/IT outsourcing startet allerede i 1963, med Ross Perot sitt selskap EDS1 som inngikk en avtale med å håndtere data prosesseringsenheten til helse forsikringsselskapet Blue Cross Pennsylvania2. EDS omtales av flere kilder som et av de selskapene som var med å «grunnlegge» IT outsourcingindustrien, for mer enn 50 år siden (Dibbern et al. 2004) (PR 1 Electronicnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInnovasjon og verdiskapning, ved IS/IT outsourcing og offshoringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record