Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKiik, Riina
dc.contributor.authorZachariassen, Cecilie Marie
dc.date.accessioned2016-05-25T11:28:35Z
dc.date.available2016-05-25T11:28:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390380
dc.description.abstractMasteroppgaven består av en empiriartikkel og en omfattende kappe basert på en kvalitativ undersøkelse med åtte ungdommer/unge voksne som har vært plassert ved institusjon på atferdsgrunnlag (Lov om barneverntjenester § 4-24 og/eller § 4-26). Hensikten med oppgaven er å belyse ungdommers opplevelse av medvirkning i plasseringsprosessen. Problemstillingen i artikkelen er hvordan unge voksne som har vært plassert opplever sine muligheter til å påvirke plasseringsprosessen før, under og etter plassering ut fra et brukermedvirkningsperspektiv. Dette spørsmålet er besvart gjennom åtte intervjuer med ungdommer/unge vokse som har delt av sine erfaringer fra da de flyttet til institusjon. Videre er kappens problemstilling mer teoretisk vinklet, herunder; hvordan ungdommers opplevelser av medvirkning kan vurderes i forhold til brukermedvirkningsbegrepet. Brukermedvirkning og forskning om institusjonsplassering er teoretisk ramme for drøftingen, og blant annet problematiseres anvendelsen av brukermedvirkningsbegrepet i barnevernssammenheng ettersom tilknytningen til denne hjelpeinstansen ikke alltid er basert på frivillighet. Intervjuene er tolket ut fra et medvirkningsperspektiv og fokuserer på hvordan informantene har opplevd kontakten med barneverntjenesten i prosessen før, under og etter plassering. Funnene i empiriartikkelen peker på at informantene opplevde begrensede muligheter til å medvirke i egen sak av ulike grunner, for eksempel tillit til saksbehandler, tilrettelegging og hyppighet på kontakt. Kontakten mellom ungdom og saksbehandler var av stor betydning for ungdommenes helhetssituasjon og hva som skulle skje videre. Støtte og tilrettelegging for medvirkning i tillegg til tap av nettverk var andre sentrale funn som hadde sammenheng med hvordan barnevernet vurderte og håndterte situasjonen. I tillegg og beskrev informantene vansker med å avklare ettervern med barneverntjenesten. Kappen belyser og drøfter funnene i sammenheng med brukermedvirkningsbegrepet i en større kontekst, og ser på noen av utfordringene med å anvende brukerbegrepet i barnevernssammenheng.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePlassering i barnevernet på bakgrunn av lov om barneverntjenester §§ 4-24 og 4-26 : opplevelser av medvirkning i plasseringsforløpnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel