Show simple item record

dc.contributor.advisorImsen, Gunn
dc.contributor.authorRasmussen, Renate Myrseth
dc.date.accessioned2016-04-12T06:37:40Z
dc.date.available2016-04-12T06:37:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385163
dc.description.abstractMasteroppgaven har belyst hvordan lærere opplever og tenker om sin egen praksis med tilpasset opplæring, med et ekstra blikk mot sterke elever. Oppgaven har synliggjort problemer rundt begrepet tilpasset opplæring, samt hvordan det integreres i skolehverdagen til to lærere. Oppgaven er belyst fra lærernes perspektiv. Oppgaven er en kvalitativ studie med både intervju og observasjon av to lærere ved en ungdomsskole i Trondheim. Lærerne har ansvar for å gjennomføre undervisning og tilpasse opplæringen for elevene. Informantene har belyst flere sider ved tilpasset opplæring de må ta hensyn til i sitt daglige arbeid. Det dreier seg om begrensing av ressurser, som tid og antall lærere pr. elev. Det dreier seg også om hvordan ytre rammer er med på å bestemme hvordan opplæringen skal tilpasses til enhver tid. Disse ytre rammene, samt lovverk og andre bestemmelser, påvirker hvordan begrepet tilpasset opplæring blir tatt inn og implementert i skolen. Til sist peker lærerne på hvordan det er viktig å se eleven i en større kontekst, og kjenne de som selvstendige individer. Oppgaven har teoretisk utgangspunkt i Erling Lars Dales differensieringskategorier, samt Kjell Arne Røviks translasjonsteori. Resultatene presenteres med utgangspunkt i teori og problemstillinger. Funnene kan ikke anvendes for å si noe generelt om hvordan tilpasset opplæring fungerer, men de kan likevel belyse viktige sider med tilpasset opplæring, og er slikt sett viktige i den videre diskusjonen rundt temaet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTilpasset opplæring : en undersøkelse av læreres arbeid med tilpasset opplæring, med blikk mot de sterke elevenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record