Show simple item record

dc.contributor.advisorOldervik, Heidun
dc.contributor.advisorTveit, Arne
dc.contributor.authorIversen, Andrea
dc.date.accessioned2016-04-11T13:06:07Z
dc.date.available2016-04-11T13:06:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385014
dc.description.abstractFokuset i denne masteroppgaven har vært å undersøke hvilke erfaringer barnehagelærere har omkring ”Dinosaurskole i barnehage” som et tiltak for å styrke utviklingen av barns sosiale kompetanse. Teoretisk utgangspunkt for denne studien har vært modellæring, self-efficacy, ”learning by doing”, den proksimale utviklingssonen, støttende stillas og sinnemestring. Tidligere forskning på ”De utrolige årene” og ”Dinosaurskole i barnehage” har også blitt brukt. Datamaterialet ble innhentet ved bruk av intervju av tre barnehagelærere som alle har ansvar for og gjennomfører ”Dinosaurskole i barnehage”. Analysen ble gjennomført ved koding og kategorisering av det innsamlede materialet. Tre kategorier ble til slutt resultatet av denne analyseprosessen: ”Øvelse gjør mester”, hjelp og støtte gjennom hele hverdagen, og utvikling av sinnemestring. Disse kategoriene fanget opp essensen av erfaringene forskningsdeltakerne hadde gjort seg. Barnehagelærerne ga inntrykk av at ”Dinosaurskole i barnehage” ga barna gode muligheter til å øve på sosiale ferdigheter. De trakk også fram betydningen av å ta med seg det som skjer i programmet til resten av hverdagen for å kunne oppnå ønsket utvikling. Alle deltakerne trakk fram sinnemestring som et emne fra programmet hvor barna viste spesielt positiv utvikling. Det kom også frem at de vektla å tilpasse innholdet i leksjonene etter sine barn og barnegrupper. Dette gjorde de ved å velge ut vignetter og trekke inn erfaringer fra barnas hverdag i leksjonene med ”Dinosaurskole i barnehage”. Deltakerne sier det er vanskelig å si noe om hvor stor ”effekt” programmet har, de vet jo ikke hvordan utviklingen hos barna hadde vært foruten. De har derimot en god magefølelse på at det er et program som bidrar i utviklingen av å styrke barns sosiale kompetanse. Barnehagelærere som yrkesgruppe sitter gjerne inne med mye kompetanse, kunnskaper og mange erfaringer, så en slik magefølelse kan være til å stole på?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Dinosaurskole i barnehage" - styrker utviklingen av barns sosiale kompetanse? : en kvalitativ studie av tre barnehagelæreres erfaringer med "Dinosaurskole i barnehage" som et tiltak for å styrke utviklingen av barns sosiale kompetansenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record