Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkaalvik, Einar M.
dc.contributor.authorTodal, Reni
dc.contributor.authorHandegard, Ingrid H.
dc.date.accessioned2016-04-08T14:15:28Z
dc.date.available2016-04-08T14:15:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384833
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen omhandler ulike læringsfaktorer i matematikk. Formålet er å undersøke sammenhengene mellom sosial støtte fra læreren, elevenes forventninger om å mestre, motivasjon og angst. Disse sammenhengene vil vi se opp i mot elevenes utholdenhet, hjelpesøkende atferd i skolen. Underveis så vi også nærmere på hvilken rolle karakterer har til de overnevnte begrepene. Masteravhandlingen vår er et samarbeid med et pågående forskningsprosjekt i regi av Pedagogisk Institutt, NTNU. Masteravhandlingens problemstilling er følgende: • Hvilken betydning har sosial støtte og mestringsforventning for elevenes motivasjon og angst for matematikk? For å belyse denne problemstillingen har vi benyttet oss av en kvantitativ undersøkelse hvor dataene ble samlet inn ved bruk av spørreskjema. Utvalget for undersøkelsen var 1333 elever fordelt på 5.-10. trinn på utvalgte skoler. Resultater fra faktoranalysene indikerer at elevene ikke skiller mellom aspektene av sosial støtte. De skiller ikke mellom emosjonell- og instrumentell støtte fra læreren. Våre forskningsresultater viser at elevenes opplevelse av sosial støtte fra matematikklæreren har en indirekte og direkte sammenheng med indre motivasjon. Det samme kan vi si om angst, hvor sosial støtte og mestringsforventning har indirekte og direkte sammenhenger. Vi kan se at indre motivasjon kan forklares mer gjennom mestringsforventning, enn hva det gjør gjennom sosial støtte. Elevenes grad av angst, kan forklares mer gjennom sosial støtte og mestringsforventning, enn indre motivasjon. Våre resultater viser at elevenes indre motivasjon har en indirekte og direkte sammenheng med deres utholdenhet og hjelpesøkende atferd i matematikk. Resultatene fra analysene er diskutert opp i mot teori og tidligere forskning, samt at vi har reflektert over funnenes praktiske implikasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectsosial støttenb_NO
dc.subjectmestringsforventningnb_NO
dc.subjectindre motivasjonnb_NO
dc.subjectangstnb_NO
dc.subjectutholdenhetnb_NO
dc.subjecthjelpesøkende atferdnb_NO
dc.titleHvilken betydning har sosial støtte og mestringsforventning for elevenes motivasjon og angst for matematikk? : en kvantitativ studie av grunnskoleelevers opplevelse av sosial støtte, mestringsforventninger, motivasjon og angst i matematikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel