Show simple item record

dc.contributor.advisorMfaavatn, Per Egil
dc.contributor.authorDølvik, Simen
dc.date.accessioned2016-03-29T12:52:06Z
dc.date.available2016-03-29T12:52:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382874
dc.description.abstractFysisk aktivitet har vært en stor og viktig del av min oppvekst. Jeg ønsker derfor å se om det også er det for dagens utagerende barnevernsbarn. Fysisk aktivitet kan blant annet hjelpe den fysiske og psykiske helsen og være en arena for å knytte relasjoner og å oppleve mestring. Utagerende atferd er et av de mest utbredte atferdsproblemene i Norge og er av den grunn viktig å se på. Barn som utagerer er sannsynlig å ha nok energi til å bedrive fysisk aktivitet. Jeg er derfor ute etter å finne ut om barnevernsinstitusjonene i Norge benytter seg av fysisk aktivitet og om det kanalisere energien bort fra fysisk og verbal utagering og over til fysiske aktiviteter. Jeg er i tillegg ute etter å finne ut hva slags effekt det gir for de utagerende beboerne på institusjonene. Oppgavens metodiske tilnærming er en kvalitativ tverrsnittundersøkelse med et stratifisert utvalg. Utvalget er ansatte på barnevernsinstitusjoner, noe som betyr at det er utvalg basert på yrke. Strategien som blir benyttet er spørreundersøkelse som spør etter de ansattes observasjoner, erfaringer og meninger rundt bruken og effekten av fysisk aktivitet for utagerende barnevernsbarn. Analysen er todelt da jeg har både åpne og lukkede spørsmål i undersøkelsen. De åpne spørsmålene ble analysert og kategorisert, mens de lukkede spørsmålene ble analysert ved hjelp av SPSS 21.0. Jeg benyttet i hovedsak Pearsons produkt moment-korrelasjon for å se samvariasjoner og deskriptiv statistikk for å se på gjennomsnitt og spredning. Drøftingen og konklusjonen i oppgaven vil basere seg på analysen av spørreundersøkelsen og teoriene i oppgaven. Basert på dataene i undersøkelsen benytter ca. 90% av institusjonene fysisk aktivitet og ca. 65% bruker fysisk aktivitet for å minske utageringen hos beboerne. Jeg fant at fysisk aktivitet gir positive resultater på to nivåer. Første nivå er de effektene beboerne får i aktiviteten, som jeg fant var mestring, bedre relasjoner, endret fokus, tilhørighet, motivasjon og identitet. Det andre nivået er de effektene beboerne fikk etter aktiviteten, som jeg fant var mindre utagering, økt tillit, bedre søvn, lavere stressnivå, bedre humør og bedre fysisk og psykisk helse. Relasjoner er en av effektene jeg mener kan tilhøre begge nivåene. Da barna både kan knytte relasjoner i aktiviteten, men også etter aktiviteten som en konsekvens av en felles opplevelse. Fysisk aktivitet har mange positive effekter for beboerne. Mestring er en av de effektene som blir nevnt av flest, oftest. Mestring gir følelsen av å få til noe og motiverer beboerne til å fortsette med aktivitetene. De utagerende barna utagerer mindre ettermiddag/kveld samme dag de har vært i aktivitet, de sover bedre og er derfor ved bedre mot dagen etter. Jeg har derfor konkludert med at fysisk aktivitet kanaliserer energien i tiden etter aktiviteten og at det har positive effekter på to nivåer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBarna får ut energi og opplever mestring : en kvantitativ studie av barnevernsinstitusjonenes bruk av fysisk aktivitet på utagerende barn og ungdomnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record