Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOldervik, Heidun
dc.contributor.authorCharlotte Sofia Høimyr, Midjo
dc.date.accessioned2016-03-11T14:13:33Z
dc.date.available2016-03-11T14:13:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382087
dc.description.abstractI denne masteroppgaven analyseres lærebøker i historie med utgangspunkt i inkludering og identitetsprosesser hos flerkulturelle elever. Flerkulturelle elever er en meget sammensatt gruppe der noen klarer seg bedre i skolen enn andre. I følge «Strategiplan- likeverdig opplæring i praksis» (2007-2009) er det et mål at flerkulturelle elever i større grad fullfører videregående skole og tar høyere utdannelse. I tillegg til et godt språk, kan identitetsprosessen og inkludering være sentrale faktorer for å hindre følelsen av avmakt og diskriminering minoriteter kan oppleve i møte med majoritetskulturen (Aasen, 2009). Med utgangspunkt i inkluderings- og identitetsteori analyseres historielærebøken Historie 1 og 2 skrevet av Libæk, Stenersen, Sveen og Aastad (2001). Jeg har også valgt å analysere historielæreboken Tidslinjer skrevet av Eliassen, Engelien, Eriksen, Ertesvag, Grimnes, Heellerud, Skovhold, Sparauten, Wiig og Øhren (2012). Ved å analysere to lærebøker fra forskjellige læreplanperioder muliggjør dette drøfting av brudd/kontinuitet, eller likheter og forskjeller, når det gjelder beskrivelser av kulturmøter i historielærebøkene. En likhet mellom historielærebøkene er at vektleggingen av andre nasjoner er omtrent like stor når det kommer til plassbruken. Andelen av andre nasjoner i lærebøkene trenger derimot ikke å ha alt å si for hvor inkludert flerkulturelle elever er i norske skoler. Hvordan kulturmøtene blir belyst kan være minst like viktig med tanke på inkluderingen og identitetsprosessen til flerkulturelle elever. Her finner vi en forskjell mellom bøkene. Tidslinjer har i større grad et mer akademisk språk der det tydelig legges vekt på å få med flere synsvinkler. Historie 1 og 2 bruker flere narrative virkemidler som bidrar til å gjøre de historiske hendelsene mer levende. Disse forskjellene kan legge ulike premisser for inkludering og identitetsprosesser hos flerkulturelle elever.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.subjectflerkulturellenb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.subjectidentitetsprosessernb_NO
dc.titleFlerkulturelle elevers inkludering og identitetsprosesser i møtet med historiefaget : en analyse av lærebøker i historie i videregående skole med fokus på kulturmøternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel