Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAllgood, Eleanor
dc.contributor.authorGrønseth, Sissel
dc.date.accessioned2016-03-11T13:07:58Z
dc.date.available2016-03-11T13:07:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382071
dc.description.abstractTema og problemområde Teamarbeid blir benyttet i svært stor grad i dagens organisasjoner, og min erfaring er at det er orsket mye på dette sett fra ledelsesperspektiv. Det jeg finner forholdsvis lite forskning på, er personalets opplevelse av teamledelse sett ut i fra deres perspektiv. Denne masteroppgaven har derfor som mål å belyse lederens måte å lede og kommunisere på sett fra et ansattperspektiv. Er det slik at ledere evner og virkelig prøver å gjøre sitt beste i den travle hverdagen, for å skape utvikling og ta vare på de menneskelige ressurser de har i organisasjonen. Greier teamlederne å oppnå en god nok relasjon til sine teammedlemmer gjennom sin måte å lede på, og dermed bidrar til at disse yter sitt beste og oppnår utvikling og læring? De fleste ledere med en seriøs tilnærming til den rollen de har, har jeg inntrykk av at selv mener de gjør nettopp dette. Om det faktisk er tilfelle, kan bare teammedlemmene svare på. Dette er det jeg ønsker å se på i denne masteroppgaven, og som ledet frem til problemstillingen: ” Hvordan erfarer ansatte at ledelsen kommuniserer og leder teamet for å fremme utvikling i gruppa og hos den enkelte?” Forskningsmetode Jeg har tatt utgangspunkt i fenomenologisk metode, og benytter kvalitativt forskningsintervju og dokumentanalyse i min masteroppgave. I denne studien velger jeg å intervjue fire teammedlemmer fra fire ulike team i like mange organisasjoner, om hva de opplever i forhold til mine spørsmålsstillinger. Kilder Jeg har tatt et valg på å belyse min studie ut i fra et relasjonsteoretisk synspunkt, fordi jeg mener dette vil være naturlig med utgangspunkt i valgte tema. Hovedfokus vil være på Jan Spurkeland sin teori om relasjonsledelse og relasjonskompetanse. For øvrig vil også Ragnvald Kvalsund og Kristin Meyer sine fagbøker, med utgangspunkt i samarbeidsledelse, veiledning, læring og ressursutvikling i stor grad bli benyttet. Øvrig teori blir trukket inn der det er naturlig. 4 Resultater Dette er en studie som etter man har gjennomgått den, skaper mye refleksjon og nysgjerrighet, samt et klart ønske om å få vite mer. Denne oppgaven beveger seg bare i overflaten av et viktig område, som bør berøre alle ledere som har et seriøst forhold til sin egen rolle og ønsker sine medarbeidere det beste. Resultatene som foreligger etter funnene, viser at medarbeidere i team faktisk opplever utvikling til tross for ledere som nærmest motarbeider dette – forhåpentligvis helt ubevisst. Det som kommer tydelig frem er at ansatte opplever at de andre teammedlemmene støtter, oppmuntrer og gjør det de kan for å gjøre sine kollegaer gode. Dette gir motivasjon selv om ikke leder greier å fremme dette. I hvor stor grad leders måte å lede teamet på innvirker på utvikling og læring for teamet og det enkelte teammedlem, kan jeg ikke konkludere med etter denne studien. Det som det likevel ikke er tvil om, er at leder sin måte på lede på, innvirker mye på hvordan teammedlemmene trives, og hvor stor tillit leder får i teamet. Leder legger selv grunnlaget for hvor godt han/hun og teamet skal fungere sammen, etter hvor mye relasjonskompetanse vedkommende har og hvor mye av seg selv leder legger i teamarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectutviklingnb_NO
dc.subjectteamnb_NO
dc.titleHvordan erfarer ansattte at ledelsen kommuniserer og leder teamet for å fremme utvikling i gruppa og hos den enkelte?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel