Show simple item record

dc.contributor.authorNordtug, Bente
dc.date.accessioned2016-03-02T13:56:43Z
dc.date.available2016-03-02T13:56:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-8340-035-9
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381220
dc.description.abstractBedriften Noen AS, har siden 2008, kommersialisert aktivitetstjeneste til personer med demens. Ideen bak var at slik tjeneste ville gi økt livskvalitet for personer med demens og dernest dempe belastningen på pårørende og behovet for offentlige pleie og omsorgstjenester. Tjenesten fungerer som et supplement til familiebasert omsorg og offentlige tjenester. I samarbeid med andre institusjoner som stiftelsen SINTEF, MATCH fra University of Nottingham, Senter for omsorgsforskning, midt / Nord universitet, samt bedrifter som UNO IT, og Kantega AS, fikk bedriften økonomiske midler fra Norges Forskningsråd for å forbedre sine tjenester. Midlene ble gitt fra BIA – programmet (Innovasjonsprosjekt i næringslivet – BIA, med NRF prosjektnummer 219842). En konsortieavtale har styrt de ulike instansenes ansvar og oppgaver i prosjektperioden. Midlene er brukt til å utvikle kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens, som en intervensjon, med dertil elektronisk nettbrettbasert program. Denne rapporten er fra et delprosjekt der tanken var at en skulle bidra med forskningsbasert kunnskap om den helsefremmende effekten av den nyutviklede aktivitetstjenesten. På grunn av lite antall deltakere i studien og designmessige forhold ble studien endret til en komparativ pilotstudie. En sammenlignet livskvaliteten, fysisk aktivitet og kognisjon til en gruppe personer med demens som fikk aktivitetstjenester fra firmaet med en tilsvarende gruppe personer med demens som ikke hadde tjenester fra firmaet. Det ble gjort to målinger i hver gruppe med tre måneders mellomrom. Det er bedriften Noen As og Senter for omsorgsforskning, midt / Nord universitet som er ansvarlig for delprosjektet. Sistnevnte har stått for forskningen og rapporten, mens bedriften Noen As har innhentet deltakere til studien fra egen bedrift.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSenter for omsorgsforskning, rapportserie;2/16
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectaktivitetstjenestenb_NO
dc.subjectdementnb_NO
dc.subjecthjemmeboendenb_NO
dc.subjecthjemmeboernb_NO
dc.subjectfysisk aktivnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.titleAktivitetstjeneste og demens: kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for hjemmeboende personer med demens gitt av bedriften Noen ASnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record