Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJensen, Gro
dc.date.accessioned2016-03-01T09:02:39Z
dc.date.available2016-03-01T09:02:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1433-2
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381001
dc.description.abstractPhd-studien omhandler unges medvirkning i en nettverkskontekst i barnevern, når en norskutviklet sosial nettverksmetode som kalles Flipover-metoden tas i bruk i problemløsning. Denne nettverkstilnærmingen tilrettelegger for unges medvirkning gjennom ulike metodiske steg. Det empiriske grunnlaget er intervjuer med utøvere og ungdom, og observasjon i nettverksmøter med ungdom, barnevern og sosialt nettverk. Studien belyser kritiske vilkår for unges brukermedvirkning i barnevern. Et sentralt fokus er hvordan utøvernes egen maktposisjon og innebygd makt i barnevern som institusjon, konstruerer samhandling med unge brukere. Medvirkningspraksis kan utvikles ut fra at de unge brukerne (eller foreldrene) viser vilje til samarbeid, og tilslutter seg samhandlingsformer i barnevern. Også ungdommens problemformat ut fra hvordan utøverne definerer det, i tillegg til lovverk og arbeidsrutiner i barnevern, påvirker hvordan brukermedvirkning utvikles. Avslutningsvis diskuteres fem dilemmaer ved unges brukermedvirkning i barnevern.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:46
dc.subjectBrukermedvirkning, barnevern, sosialt nettverk, Flipover-metoden, ungdom, makt, maktutøvelse, posisjoner, vilkårnb_NO
dc.titleUnges brukermedvirkning i Flipover-metoden - Dilemmaer ved maktutøvelse i barnevernnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel