Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Bjørnarnb_NO
dc.contributor.authorKopperstad, Andreasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:06:50Z
dc.date.available2014-12-19T12:06:50Z
dc.date.created2012-02-28nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier506361nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/238018
dc.description.abstractInnledningsvis ble noe av det teoretiske grunnlaget for oppgaven gitt. De viktigste antagelsene var at strømningen er isotermisk og at fluidene er antatt å være inkompressible. Videre er det gått igjennom hvodan man setter opp en simulering og kort om hvordan programmet fungerer. Det er også tatt med et kapittet på hvert av temaene om fri overflete og turbulens. Det er i oppgaven benyttet Volume of Fluid(VOF)-metoden for løsing av fri overflate problematikk, og en realizable k-ε modell er valgt som turbulensmodell. Fra prosjektoppgaven i niende semester ble noen av simuleringen gjort på nytt da resultatene ikke stemte helt. Ved å øke antallet indre iterasjoner ble resultatene svært gode sammenlignet med referanselitteratur. I kapittel 6 ble det gjort simulering av strømning over et legeme nært overflaten. Det ble sett på en NACA0012 hydrofoil i konstant strøm på 0.8 m/s, med en dypgang på 21 cm, etter eksperiment av Duncan (1983). Resultater for bølgehevningen bak foilen samstemte godt med data fra eksperimentet. I kapittel 7 ble det satt opp en numerisk bølgetank. Det ble gjort simuleringer for regulære, førsteordens bølger i dypt og endelig vanndyp. Trykk- og hastighetsfordelinger stemmer godt med teorien, når de er justert til riktig overflate og ikke til gjennomsnittlig fri overflate slik som teorien gir. Bølgehevningen var god og regelmessig selv om amplituden var noe lavere enn forventet. I kapittel 8 ble det satt en fast rektangulær konstruksjon på bunnen av bølgetanken. Det ble sett på strømnignsbilder av, og krefter på, kostruksjonen. Strømningsbildene ser riktige ut, mens for både horisontale og vertikale viser simuleringene 25% strøre kraftamplitude en teoretiske verdier. Dette vil være nødvendig å se nærmere på ved videre arbeid. Det har ved bruk av STAR-CCM+ blitt gjort simuleringer som har gitt tildels svært gode resultat og er totalt sett tilfredstillende.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for marin teknikknb_NO
dc.titleHydrodynamiske beregninger med bølgeoverflater  nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for marin teknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record