Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSmeplass, Sverrenb_NO
dc.contributor.authorBorvik, Nina Plünnekenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:04:29Z
dc.date.available2014-12-19T12:04:29Z
dc.date.created2014-11-13nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier762892nb_NO
dc.identifierntnudaim:9037nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/237600
dc.description.abstractBærekraftige betongkonstruksjoner kjennetegnes av miljøvennlige materialer, høy energieffektivitet, lavt forbruk av ressurser og god avfallshåndtering. Betong har et høyt karbonavtrykk som kan reduseres ved økt bruk av alternativt brensel ved produksjon og bruk av substitusjonsmaterialer for sement.KLP Eiendom har som målsetning å bygge verdens mest miljøvennlige kjøpesenter, Fornebu Senter, med BREEAM-NOR sin beste klassifisering BREEAM Outstanding. Bransjeverktøyet klimagassregnskap.no baserer seg på europeiske generiske utslippsfaktorer for betong, og disse er høye sammenlignet med norsk betongbransje. Det blir dermed mulig å oppnå høye reduksjoner av det totale klimagassutslippet kun ved å benytte vanlig norsk betong, og krav til reduksjon av klimagasser i BREEAM-NOR kan oppfylles.Ved å benytte seg av lavkarbonbetong med 30% flygeaske i de plasstøpte betongkonstruksjonene har Fornebu S redusert det totale klimagassutslippet med 2,4% i forhold til norsk bransje. Med flygeaskeinnhold på inntil 40% ville denne reduksjonen økt til 4,2%. Dersom Fornebu S i tillegg hadde blitt bygget med lavkarbonhulldekker ville det totale klimagassregnskapet bli redusert med nesten 5% basert på utslipp fra betong med Industrisement og 16,5% flygeaske produsert i Contigas fabrikk i Moss. Resultatene fra et modellstudium av bæresystemet indikerer at rektangulære hulldekkesystemer med optimalisert hulldekketykkelse gir det laveste totale utslippet av klimagasser per m2. For Fornebu S ville dette ha redusert det totale klimagassutslippet med 5%. Denne typen system kan komme i konflikt med fleksibiliteten til bygget.På Fornebu S har lavkarbonbetong i plasstøpte konstruksjoner hatt akseptable konsekvenser for produksjonen. Imidlertid er det vist at lavkarbonbetong kan få produksjonseffekter dersom utformingen fører til stort varmetap i kombinasjon med tynt tverrsnitt og/eller at lufttemperaturen er ned mot -10° til -15°. Høyt innhold av flygeaske i hulldekkebetong vil føre til økt liggetid på spennbenken, og vil dermed gå utover produksjonseffektiviteten til hulldekkefabrikkene. Likevel er det mulig å kunne produsere hulldekker med redusert karbonavtrykk, uten at det går utover produksjonseffektiviteten. Dette må tilpasses hver enkelt fabrikk.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:9037no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectBetongteknologino_NO
dc.titleLAVKARBONBETONG: Bidrag til klimagassregnskapet på Fornebu S -prosjektetnb_NO
dc.title.alternativeLow Carbon Concrete: Contribution to the greenhouse gas accounts at the Fornebu S-projectnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber226nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel