Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkaug, Thomas Renhult
dc.date.accessioned2016-01-29T08:42:15Z
dc.date.available2016-01-29T08:42:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1353-3
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375226
dc.description.abstractDet er utviklet og patentert en tredimensjonal ultralyd Doppler metode (multibeam high pulse repetition frequency color Doppler eller MULDO) for kvantitering av klaffelekkasjer. Ved hjelp av Doppler kan blodstrøms hastigheter måles. Ved en klaffelekkasje vil den smaleste delen av blodstrømmen gjennom en defekt kalles vena contracta der alt blodet har samme fart (laminær blodstrøm). Maksimale blodhastigheter i vena contracta er typisk mellom 4 og 6 m/s, som er høyere enn det pulset Doppler kan måle. Vi benytter HPRF (high pulse repetition frequency) for å kunne måle Doppler-signalet fra vena contracta. Styrken i Dopplersignalet (Doppler power) er proporsjonalt med størrelsen på lekkasjedefekten (vena contracta areal) og måles ved hjelp av mange ultralydbølger (multibeam) og kalibreres ved hjelp av en referansebølge med gitte egenskaper. I studie 1 ble metoden testet i simuleringsforsøk og i laboratorium samtidig som vi gjorde kliniske pilotforsøk for å se om metoden kunne brukes på pasienter. I studiene 2 og 3 ble metoden testet hos pasienter med hhv. mitral- og aortaklaff lekkasje. For å beregne lekkasjevolum brukte vi produktet av vena contracta arealet ved MULDO og hastighet-tidsintegralet av lekkasjejeten ved kontinuerlig Doppler. Det var rimelig bra samsvar med referansemetoder som todimensjonal Doppler ultralyd og magnetisk resonans imaging (MRI) hos pasienter med moderat og stor lekkasje, men metoden overestimerte små lekkasjer. Dette var i samsvar med simulering-og laboratorieresultater fra studie 1 som skyldes begrensninger i romlig oppløsning av metoden. Konklusjon: MULDO kan brukes som supplement til andre Doppler parametre for kvantifisering av moderat til alvorlig mitral- og aortaklaff lekkasje. Vi tror kombinasjoner med nyere teknikker med parallell stråleforming kan forbedre 3D kvantifisering av klaffelekkasjer.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:4
dc.relation.haspartPaper 1: Hergum, Torbjørn; Skaug, Thomas Renhult; Matre, Knut; Torp, Hans. Quantification of Valvular Regurgitation Area and Geometry Using HPRF 3-D Doppler. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 2009 ;Volum 56.(5) s. 975-982 - Is not included due to copyright available at <a href="http://dx.doi.org/10.1109/TUFFC.2009.1129 " target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1109/TUFFC.2009.1129 </a>
dc.relation.haspartPaper 2: Skaug, Thomas Renhult; Hergum, Torbjørn; Amundsen, Brage H.; Skjærpe, Terje; Torp, Hans; Haugen, Bjørn Olav. Quantification of Mitral Regurgitation Using High Pulse Repetition Frequency Three-Dimensional Color Doppler. Journal of the American Society of Echocardiography 2010 ;Volum 23.(1) s. 1-8 <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.echo.2009.10.005" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1016/j.echo.2009.10.005</a> The article is reprinted with kind permission from Elsevier, sciencedirect.comen
dc.relation.haspartPaper 3: Skaug, Thomas; Amundsen, Brage H.; Hergum, Torbjørn; Urheim, Stig; Torp, Hans; Haugen, Bjørn Olav. Quantification of aortic regurgitation using high-pulse repetition frequency three-dimensional colour Doppler. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 2014 ;Volum 15.(6) s. 615-622 <a href="http://dx.doi.org/10.1093/ehjci/jet255" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1093/ehjci/jet255</a> Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. &The Author 2013. For permissions please email: journals.permissions@oup.com
dc.titleQuantification of mitral and aortic regurgitation using high pulse repetition frequency three-dimensional color Dopplernb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel