Show simple item record

dc.contributor.authorKleivli, Fredrik
dc.date.accessioned2016-01-25T12:07:19Z
dc.date.available2016-01-25T12:07:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374726
dc.description.abstractI denne masteroppgaven presenterer jeg ulike analyseredskaper som kan bidra til å fremme karaktereffekten hos Elling. Jeg fokuserer på å finne ut hvordan man kan få fram egenskaper hos fiktive karakterer i litteraturen. Det har jeg gjort ved å undersøke følgende problemstilling: Hvilke litterære teknikker skaper karaktereffekt i en litterær karakter som Elling i romanen Utsikt til paradiset. Oppgavens inndeling er relativt standardisert med innledning, teori, analyse og avslutning. I innledningen presenterer jeg problemstilingen og redegjør for dens avgrensninger. I tillegg informerer jeg om oppgavens oppbygging og gir et kort handlingsreferat fra romanen som jeg tok utgangspunkt i. I teoridelen fokuserer jeg på å bygge opp en teoriplattform hvor jeg definerer og drøfter aktuelle begreper som skal brukes i analysen. Her fokuserer jeg spesielt på Rimmon-Kenans fire forslag til indirekte fremstilling av en litterær karakter, samt aktuelle begreper hentet fra sosiologien. Disse begrepene blir videre benyttet i analysen hvor jeg setter teoridelen opp mot romanen for å undersøke problemstillingen min. Her bruker jeg noe nærlesing hvor dette er aktuelt, og viser til aktuelle sitater fra romanen for å understreke relevante poenger underveis. I avslutningen prøver jeg å samle alle trådene til å bli en enkel oppsummering av hvilke ulike analyseredskaper jeg har brukt for å få fram karaktereffekten i Elling-karakteren i den aktuelle romanen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectkarakteranalysenb_NO
dc.subjectEllingnb_NO
dc.subjectfiktive karakterernb_NO
dc.subjectutsikt til paradisetnb_NO
dc.titleHvem er Elling? : en karakteranalyse av Elling i Utsikt til paradisetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record