Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Stian Belsvik
dc.contributor.authorVatne, Maria Foldal
dc.date.accessioned2016-01-13T07:56:14Z
dc.date.available2016-01-13T07:56:14Z
dc.date.issued2016-01-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2373531
dc.description.abstractDenne studien ser nærmere på utfordringer knyttet til vesentlighetsvurderinger i forbindelse med kommunale selvkosttjenester. Noe av bakgrunnen for dette er at vesentlighetsprinsippet ikke i stor grad er studert i offentlig sektor, og det kan være stor variasjon i hvordan vesentlighetsvurderinger gjøres i praksis. På bakgrunn av dette har vi utviklet følgende overordnede problemstilling: ”Hvilke utfordringer er forbundet med vesentlighetsvurderinger i forhold til kommunale betalingstjenester?” Problemstillingen har vi forsøkt å besvare i lys av relevant teori og innsamlet empiri. Vi har benyttet to overordnede teoretiske perspektiver, henholdsvis responderingsplikt og regnskapet som en institusjon. Disse inkluderer også teori om regnskapets funksjoner. Vi har benyttet en kvalitativ datainnsamling, der studiens empiri hovedsakelig er funn fra dokumentstudier og dybdeintervjuer. Våre informanter er hovedsakelig enten direkte eller indirekte involvert i selvkostkalkuleringsprosessen, herunder med både teknisk og økonomisk bakgrunn. Videre presenterer vi to empirikapittel, herunder bakgrunnsinformasjon vedrørende kommunene og resultatene fra intervjuene. Empirien er analysert med utgangspunkt i det teoretiske rammeverket for å besvare problemstillingen. Resultatene fra funnene viser at det er en del utfordringer i forbindelse med vesentlighetsvurderinger, som kan begrunnes blant annet ut i fra skjønnsutøvelse, tidspress, utdanningsbakgrunn, erfaring innenfor feltet, overprøvbarhet, kommunens strukturelle forhold og responderingsplikt til forskjellige hold. I tillegg står våre funn i motsetning til tidligere forskning som kan konstaterer en nærmest systematisk underbudsjettering i beregningen av selvkost, som følge av ”forsiktighet” i beregningene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleVesentlighetsvurderinger i kommunale selvkosttjenester : en studie i tre kommuner av ulik størrelsesordennb_NO
dc.title.alternativeMateriality considerations in municipal full cost services : a study of three municipalities with different magnitudenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber108 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record