Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSvarstad, Kjetilnb_NO
dc.contributor.authorMoen, Thomas Andrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:45:27Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:43:42Z
dc.date.available2014-12-19T13:45:27Z
dc.date.available2015-12-22T11:43:42Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350857nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369865
dc.description.abstractJernbaneverket bygger i disse dager ut ett GSM-R nett som benyttes til nødkommunikasjon. I forbindelse med diplomoppgaven på NTNU har min oppgave vært å realisere ett system som benytte GSM-R nettet til å oversende meldinger mellom PLSer på to stasjoner. Under vanlig drift skal denne kommunikasjonen gå uten avbrudd. Det var på forhånd satt opp systemer som sendte meldinger, over GSM-R nettet, mellom Hamar og Koppang stasjon. Loggene fra kommunikasjonen mellom disse to stasjonene har blitt analysert for å finne de optimale innstillingene som kan benyttes til å sende denne type data over GSM-R nettet. Arbeidet har for det meste vært utført ved ABB sine lokaler på Billingstad. Det er benyttet utviklingsverktøy og utstyr fra ABB. Til å realisere programvaren er det benyttet Visual Studio og C#. Applikasjonen er designet for å kjøre på Windows CE. Til å analysere data fra overføringer er det jobbet videre med applikasjoner og rammeverk fra tidligere prosjekt jeg har utført før jul. Underveis i arbeidet med oppgaven har det vært to problemer som har pekt seg ut. Dette er at GSM-R nettet automatisk bryter forbindelsen hver 8. time. Samt at det er problemer med å få kommunikasjonen mellom Selenia modemene til å koble opp igjen rett etter ett automatiske avbrudd fra GSM-R nettet. Det er ikke mulig å fjerne den automatiske nedkoblingen av nettet. I skrivende stund fortsatt uklart om problemet med å få forbindelsen opp igjen skyldes problemer i GSM-R nettet eller Selenia modemene. Det er blitt realisert prototyp av hvordan kontinuerlig kommunikasjon kan implementeres i Telenors nett, men det gjenstår noe funksjonalitet som vil være nødvendig i et endelig produkt. Det må også gjennomføres mer testing på prototypene. GSM-R nettet har vist seg og ha gode og stabile egenskaper for kommunikasjon av digitale data, med unntak av tidligere nevnt problem der avbrudd til tider skaper problemer med å få forbindelsen opp igjen. I tiden mellom avbrudd detekteres det ikke ubegrunnede feil i ikke transparent mode og det er liten spredning i forsinkelsen på meldingene. Frem til problemet med gjenoppretting av forbindelsen er løst, er det allikevel ikke mulig å anbefale denne metoden som ett sikkert kommunikasjonsmiddel.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.titleImplementering av GSM-R kommunikasjonnb_NO
dc.title.alternativeImplementation of GSM-R communicationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel