Show simple item record

dc.contributor.advisorHovem, Jens Martinnb_NO
dc.contributor.authorHoff, Fredriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:45:26Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:43:41Z
dc.date.available2014-12-19T13:45:26Z
dc.date.available2015-12-22T11:43:41Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350854nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369862
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten har vært å studere variasjonen i signalmottakelsen på lange hydrofonkabler, slike variasjoner fører til feil i posisjonsbestemmelsen for hver enkelt hydrofon dersom en ikke blir tatt tilstekkelig hensyn til. Rapporten omfatter også refleksjonsegenskapene til to forskjellige havbunnstyper. Slike posisjonsberegninger krever god kjennskap til hastighetsprofilen i det bestemte området. Lydhastigheten vil variere på grunn av klimaendringer som funksjon av dybde og geografisk forflyttning. I oppgaven vil vi se på hvordan daglige - og sesongavhengige hastighetsvariasjonene for fem forskjellige områder skaper variasjoner i signalmottakelsen i en mottakerkabel. Lydbølgene som spres fra en kilde og mottas ved de forskjellige hydrofonene kalles egenståler og forplanter seg i vannvolumet som resultat av hastighetsprofilen for det bestemte området. Til beregning av strålebanene benyttes strålegangsberegninger. Fremgangsmåten for denne metoden er å estimere strålebaner for en lineær lydhastighet som funksjon av dybden. For å gjøre dette mulig deles vannvolumet opp i et antall horisontale lag med en bestemt tykkelse, , hvor det er en konstant gradientprofil innenfor hvert lag. Deretter beregnes strålebanene som funksjon av den konstante gradientprofilen innen for hvert lag. Ved å utføre beregningene ser vi hvordan signalmottakelsen på hydrofonkablene varier ved forskjellige hastighetsprofiler og om det eventuelt kan bestemmes en typisk hastighetsprofil for de bestemte områdene. Variasjoner som oppstår ved å plassere sender og mottakere på forskjellige dybder hvor den samme hastighetsprofil benyttes blir også betraktet i rapporten.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.titleStudie av bølgeutbredelseseffekter som en funksjon av hastighetsprofilennb_NO
dc.title.alternativeA Study of Propagation Effects Related to Sound Speed Profilenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record