Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGutteberg, Oddnb_NO
dc.contributor.authorAas, Olav Ådnenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:45:25Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:43:40Z
dc.date.available2014-12-19T13:45:25Z
dc.date.available2015-12-22T11:43:40Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier350852nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369856
dc.description.abstractInnen 1.juli 2008 skal alle skip over 300 tonn i internasjonal trafikk og 500 tonn i nasjonal trafikk ha installert Automatic Identification System (AIS). AIS fungerer både som et antikollisjons og overvåkningssystem. I dag (2006) blir kun havområdet ut til 30 40 nautiske mil fra land overvåket ved bruk av AIS. For å øke rekkevidden til dette systemet, ser Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på en løsning der det blir innført to nye segmenter: En bakkestasjon og en lavbanesatellitt. Det er dette satellittsystemet, forkortet AIS - sat, denne masteroppgaven handler om. Formålet med masteroppgaven har vært å studere kommunikasjonen mellom satellitten og bakkestasjonen. Oppgaven var todelt. Først ble det satt opp linkbudsjett. Deretter ble ulike kommunikasjonssystemer vurdert og diskutert, herunder også delsystemer som har innvirkning på kommunikasjonen. Det ble satt opp et linkbudsjett for hver kanal mellom bakkestasjonen og satellitten. Samtlige parametere ble vurdert, men frekvens er den størrelsen som er mest diskutert i oppgaven. Det anbefales at AIS sat benytter C båndet, og i denne vurderingen ble det tatt hensyn til dempning, radioreglementet og antennerealisering. I predesignfasen var fokuset på realisering av et kommunikasjonssystem. Ulike systemer ble vurdert og det ble lagt vekt på at komponentene skal være romkvalifisert (eng. Space Qualified). Det ble arbeidet ut ifra to scenarier: Kjøpe inn komponenter og bygge modulen selv, eller la en ekstern aktør bygge den. Det ble først funnet leverandører til alle hoved RF komponentene i en mottaker og sender. I det andre scenarioet ble Norspace kontaktet som kom med en foreløpig prisantydning til både senderen og mottakeren. Systemene AOCS, OBDH og bakkestasjon er også kort omtalt siden de har stor påvirkning på kommunikasjonssystemet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.titleSatellittbasert system for AIS-meldingernb_NO
dc.title.alternativeSatellite System for AIS-messagesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber163nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel