Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlavsbråten, Mortennb_NO
dc.contributor.authorJordheim, Mortennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:44:53Z
dc.date.accessioned2015-12-22T11:43:01Z
dc.date.available2014-12-19T13:44:53Z
dc.date.available2015-12-22T11:43:01Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier350523nb_NO
dc.identifierntnudaim:3688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2369667
dc.description.abstractRFID-teknologien har mange potensielle bruksområder og Nortura BA har ønske om å benytte denne teknologien i merking av plastkasser. For å ha god leserate på plastkassene når de transporteres rundt på rullebånd eller gjennom portaler, er det viktig at RFID-brikken og leseren er plassert optimalt i forhold til hverandre. Ved å lage en antenne av antennestrukturen plassert i brikken kan en få strålingsdiagrammet til antennen. Strålingsdiagrammet viser hvordan antennen stråler som funksjon av vinkelen. Sammen med dette gjøres det målinger på den reelle rekkevidde på plastkassen med og uten innhold. Testene utføres også med WLAN i nærheten for å sjekke mulig interferens mellom systemene. Oppgaven tar først for seg teorien rundt RFID der koblingsmetodene beskrives mer inngående. Dette for å få en oversikt over teknologien som Nortura BA ønsker å benytte. Målingene utføres i en antennehall ved NTNU. Hallen sørger for minst mulig refleksjoner fra nærliggende objekt og dermed mer pålitelige resultater. Videre beskrives måleoppsettene før resultatene presenteres. Resultatene viser at rekkevidden er svært avhengig av innholdet i plastkassene. Med økende kjøttmengde reduseres leseavstanden fra 4,25 m for tom kasse til 1,5 m for grillpølser. For best rekkevidde burde brikke og leser plasseres med en orientering på 0 grader i E- og H-plan, med andre ord at enhetene ligger parallelt på samme akse. For å se om rekkevidden kunne forbedres ble det på slutten av oppgaven testet med substrat og absorpsjonsmateriale mellom brikke og plastkasse. Absorpsjonsmaterialet gav forbedring i rekkevidde og vil være en interessant vinkling å følge videre dersom rekkevidden blir et problem for Nortura BA.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE6 elektronikk
dc.subjectSignalbehandling og kommunikasjon
dc.titleAnalyse og måling av RFID-merking på plastkasser til matvareindustriennb_NO
dc.title.alternativeAnalysis and measurement of RFID-marking on plastic cases in food industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for elektronikk og telekommunikasjonnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel