Show simple item record

dc.contributor.authorSakariassen, Terje Helland
dc.contributor.authorSkadal, Eirik Engen
dc.date.accessioned2015-12-21T08:11:32Z
dc.date.available2015-12-21T08:11:32Z
dc.date.issued2015-12-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368580
dc.description.abstractDen teknologiske utviklingen forekommer i en ekstrem hastighet og har for første gang åpnet for en automatisering av bred variasjon av arbeidsoppgaver. Automatisering av slike oppgaver legger til rette for en vekst i produktivitet og markedsfortrinn for forretninger som ønsker å benytte seg av slike muligheter. Selv om det eksisterer godt definerte rammeverk for å identifisere strategiske muligheter, finnes det derimot lite forskning rundt identifiseringen av strategiske muligheter ved ny teknologi. Målet med denne studien er å fylle dette tomrommet i litteraturen ved å utvikle og anvende en metodikk for identifiseringen av strategiske muligheter ved ny teknologi. På bakgrunn av dette forsøker studien å besvare følgende problemstilling: Hvordan kan ledere identifisere strategiske utviklingsmuligheter i deres forretningsprosesser? Med studiens metodiske tilnærming og problemstillingens art, er det valgt å bruke en kombinasjon av casestudie og fenomenologisk studie som forskningsdesign for å besvare studiens problemstilling. Valget av metode baseres på studiens teoretiske tilnærming. Denne studien tar ikke utelukkende utgangspunkt i en av metodene, men nytter begge i en stegvisdeduktiv induktiv tilnærming. Studiens teori presenteres derfor for å danne et teoretisk rammeverk over metodikkene, rammeverkene og den teknologiske utviklingen som gir grunnlaget for studiens egen metodikk for identifisering av strategiske muligheter. Empiriske data ble samlet inn gjennom observasjoner og intervjuer på et sentrallager og sykehus. Sammen med det teoretiske rammeverket utgjorde dette grunnlaget for studiens analyse og videre diskusjon. Hovedfunnene i denne studien viser at oppgavens utviklede metodikk kan være en god tilnærming til identifiseringen av strategiske muligheter. Samtidig bør ikke ledere utelukkende se på de strategiske mulighetene som kommer av ny teknologi, men også vurdere bruken av tradisjonelle metoder for effektivisering av forretningsprosesser. På denne måten kan de maksimere forretningsprosessenes produktivitet. Den teknologiske utviklingen medbringer strategiske muligheter. Dette vil også ha implikasjoner for forretninger som ønsker å være konkurransedyktige. Det blir avgjørende for ledere i slike organisasjoner å se på hvordan de kan benytte seg av disse mulighetene for å øke egen produktivitet og redusere kostnader. Samtidig må ledere allerede i dag begynne å tenke på hvordan de kan legge til rette for en kapitalisering på slike muligheter etterhvert som teknologien blir mer og mer realisert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleStrategiske utviklingsmuligheter i forretningsprosesser : en studie som ser på hvordan ledere kan identifisere strategiske utviklingsmuligheter gjennom ny teknologinb_NO
dc.title.alternativeStrategic development opportunities in business processes : a study concerning how managers can identify strategic development opportunities through new technologynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record