Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Pramila Susanne
dc.date.accessioned2015-12-18T08:31:12Z
dc.date.available2015-12-18T08:31:12Z
dc.date.issued2015-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368441
dc.description.abstractAvhandlingen er et casestudieav Arctic Race of Norway og har til hensikt å kartlegge hvordan offentlige institusjoner foretar investeringsanalyser og evaluerer lønnsomheten av investeringer i idrettsarrangement. Avhandlingen identifiserer hvilke monetære og ikkemonetære virkninger politikerne forventet at Arctic Race of Norway skulle skape i arrangørkommunene og diskuterer hvordan lønnsomheten av investeringene ble oppfattet i etterkant. Studiet ser også på hvordan kostnader ble behandlet og risiko vurdert. Avhandlingen gir svar på følgende problemstilling: Hvordan foretar kommuner og fylkeskommuner investeringsanalyser og evaluerer lønnsomheten av investeringer i idrettsarrangementer? I litteraturkapitlet blir relevant teori belyst. Det teoretiske rammeverket identifiserer flere forhold spesielle for lønnsomheten av offentlige prosjekter. Nåverdimetoden, risiko knyttet til forventet kontantstrøm, monetær- og ikke-monetær avkastning og offentlige investering i idrettsarrangement blir beskrevet og diskutert. Data ble samlet inn gjennom dybdeintervjuer og sekundærkilder. Det ble gjennomført fem dybdeintervjuer, hvor informantene fikk muligheten til å reflektere over temaet og snakke fritt om sine erfaringer med Arctic Race of Norway. Videre utgjorde sekundærdata dokumenter i form av regnskap, budsjett og vedtektspapirer. Med utgangspunkt i resultatene fra dybdeintervjuene og tidligere dokumenter ble problemstillingen diskutert. Avhandlingen konkluderer i at det ikke ble gjennomført fullstendige nytte-kostnadsanalyser i forkant av investeringsbeslutningene. Forventede kontantstrømmer baserte seg på virkninger andre idrettsarrangement hadde skapt og virkninger arrangørene reklamerte for at Arctic Race of Norway kunne skape, hvor relevante risikofaktorer ble utelatt og avkastningskrav sett bort fra. I etterkant av Arctic Race of Norway ble lønnsomheten av investeringene evaluert på bakgrunn av opplevelser og tilbakemeldinger ansatte hadde tilegnet seg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEt studie av offentlige investeringsbeslutningernb_NO
dc.title.alternativeA study of public investment desicionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberviii, 68 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel