Show simple item record

dc.contributor.authorBlakstad, Carl-Jørgennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:59:26Z
dc.date.available2014-12-19T11:59:26Z
dc.date.created2012-02-27nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier505957nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236776
dc.description.abstractRapporten inneholder en kort utredning av håndbok 100, del 3, elementbruer fra 2002. Håndboken inneholder design og byggedetaljer for normerte elementbruer i betong. De normerte elementene er enten plateelementer (PLA), eller bjelker (MOT). Det er gjennomført beregninger av en elementbru i betong beregnet i bruddgrensetilstanden. Den aktuelle brua som er beregnet er Ny Klemetsrud bru. Dimensjoneringen er gjort i henhold til Eurokodene og bruhåndbøkene til Statens vegvesen. Brua er bygget av prefabrikkerte spennarmerte betongbjelker, med forskalingselementer av betong mellom betongbjelkene og en fullt utstøpt betongplate på toppen. Det er i tillegg ett fullt utstøpt betongtversnitt over tverrbærerene på brua. Denne byggemetoden gjør at egenvekten og tvangsmomentet må beregnes med hensyn på belastnings- og betraktingstidspunkt av de ulike konstruksjonsdelene. Hensikten med rapporten er å beregne de største lastsammensetningene i de mest påkjente tverrsnittene, samt kontrollere betongtverrsnittet, slakkarmerings- og spennarmeringsmengdene. Lastsammensetningeneer sammenliknet med tverrsnittskapasiteten i de aktuelle beregningspunktene. Kapasiteten er tilfredstilt i alle beregningspunkter med de aktuelle forutsetningene som er satt for oppgaven.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleAnalyse og dimensjonering av prefabrikkert betongbrunb_NO
dc.title.alternativeAnalysis and design of precast prestressed concrete bridgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record