Show simple item record

dc.contributor.advisorJonsson, Thomas
dc.contributor.authorOen-Sivertsen, Grethe Marie
dc.date.accessioned2015-12-08T12:03:36Z
dc.date.available2015-12-08T12:03:36Z
dc.date.created2015-05-11
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367240
dc.description.abstractGjennom UAG-arbeidet har det kommet frem at mange ulykker skjer der det er standardsprang på vegen. Et standardsprang kan ha mange former, men i denne oppgaven har en konsentrert seg om de standardsprangene der det er bredden på vegen som endrer seg. I perioden 2005 2013 er 48 personer drept i ulykker som har skjedd i en avstand på opptil 200 meter i begge retninger fra standardspranget. I oppgaven er det også sett på ulykker i en litt større avstand, men likevel der en tror at standardspranget kan ha hatt betydning. I disse ulykkene er det 80 drepte. De aktuelle ulykkene er analysert for å finne fellestrekk mellom dem. Samtidig er det vurdert om disse ulykkene skiller seg ut fra alle ulykkene som har skjedd i samme periode. I de fleste tilfeller er ikke bare endring av vegbredden nok til at standardspranget blir problematisk for trafikanten å kjøre gjennom. I oppgaven er det derfor også sett på hvilke andre faktorer som i tillegg må være tilstede. Da finner en at den viktigste faktoren for å unngå ulykker er om vegen er lesbar for trafikanten. Trafikanten må få mulighet til å oppfatte og forstå om vegen endres. God sikt er også viktig, men oppgaven viser at det ikke alltid er nok. I mange tilfeller er sikten tilfredsstillende, men trafikanten klarer likevel ikke lese vegen. Dette finner en også igjen i de ulykkene som har skjedd. Analysen viser at ulykker ved standardsprang skiller seg fra alle ulykkene i samme periode ved at en vesentlig større andel skjer i en krapp kurve. Det er også en større andel unge førere som omkommer i disse ulykkene. De fleste ulykkespunktene var ikke skiltet etter regelverket, og mange hadde dårlig sikt. For å finne ut hvordan problemet er behandlet i Statens vegvesen sitt kvalitetssystem og håndbøker, er disse gjennomgått. Det viser seg at det ikke stilles bestemte krav til overgangen mellom ny og gammel veg. På tross av at overgangen mellom ny og gammel veg ikke blir behandlet i håndbøkene, viser en spørreundersøkelse at mange likevel er oppmerksom på dette problemet ved planlegging og bygging av ny veg.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleStandardsprang på vegnettet
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber169


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record