Show simple item record

dc.contributor.authorLein, Lisbeth
dc.date.accessioned2015-11-06T09:04:21Z
dc.date.available2015-11-06T09:04:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359531
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er integrering i distrikts-Norge, med fokus på ekteskapsinnvandring. Målet er å produsere kunnskap om kvinner som innvandrer gjennom ekteskap med norske menn som bosetter seg i distrikts-Norge. Dette ved å ta utgangspunkt i kvinnenes egne erfaringer, refleksjoner og forståelser ved ulike aspekter ved deres nye tilværelse i Norge. Denne studien er basert på materiale fra et offentlig integreringstiltak, et fortellerprosjekt med produserte personlige digitale fortellinger, produsert av innvandrerkvinner, som også ble vist offentlig, samt oppfølgende intervju i etterkant. Formålet har vært å utforske fortellinger som kommer fram som sentrale i det empiriske materialet, og videre utforske hvordan informantene forstår og forholder seg til disse tema. Intensjonen har vært å tegne et bilde av innvandrerkvinners hverdag, livsbetingelser og utfordringer i bygde-Norge i dag, ut fra de (livs-) fortellinger kvinnene selv forteller, fra sine ulike ståsteder og perspektiver. De tre analysekapitlene i løfter frem noen sentrale fortellinger, der det er lagt vekt på å analysere frem hvordan de forstår og forholder seg til tema som familien og lokalsamfunnet sett i sammenheng med integrering. Det er videre også undersøkt hvilke erfaringer de har fra å inngå i et lokalt fortellerprosjekt. Forståelsene i denne oppgaven er tolket med utgangspunkt i postkolonial teori som det overordnede rammeverket med vekt på den norske konteksten og maktforholdet mellom majoriteten og minoriteten. Intensjonen er at resultatene i denne studien, som bygger på innvandrerkvinner sine egne erfaringer, skal være relevant for politikkutforming på området lokal integreringnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleVelkommen inn : fortellinger om kvinner, innvandret gjennom ekteskap med norske menn, i distrikts-Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record