Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHalseth, Marcus Venn
dc.date.accessioned2015-10-28T12:30:50Z
dc.date.available2015-10-28T12:30:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358329
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en sosiologisk studie som ønsker å belyse hvilken rolle farmasøytisk industri i Norge har i dagens samfunn, i lys av medikaliseringsteorien, farmasøytikaliseringsteorien og teorien om obligatoriske passeringspunkter samt hvilke konsekvenser dette har for samfunnet vi lever i. Studien er en kvalitativ analyse basert på empirisk datamateriale bestående av ni dybdeintervjuer, som inkluderer fem legemiddelkonsulenter, tre leger og farmakologiprofessor Lars Slørdal. Denne studien har en problemstilling og fire forskningsspørsmål. Hovedproblemstilling er: Hvilken rolle har den farmasøytiske industri i et samfunn der stadig flere problemer forklares og forsøkes løst ved bruk av medikamenter? Mine forskningsspørsmål er følgende: Hvordan jobber farmasøytisk industri frem nye medisiner? Hvordan jobber farmasøytisk industri med å få sine medisiner ut i markedet? Hvordan jobber farmasøytisk industri opp imot leger? Hvilke konsekvenser har denne måten farmasøytisk industri utfører sitt arbeid på for samfunnet? Studien konkluderer med at forholdene rundt farmasøytisk industri er komplekse og sammensatte, men at man kan si noe som hvilken rolle industrien har, og hvilke konsekvenser dette har for samfunnet vi lever i. (1) rolle som leverandør av viktige medikamenter, (2) påtatt rolle som påvirkningsagent, (3) todelt rolle sett i sammenheng med leger: ønsker å påvirke i en bestemt retning samtidig som de fortsatt virker å være en viktig informasjonskilde og (4) en aktiv rolle som søker definisjonsmakt over menneskelige problemer som ønskes definert inn i det medisinske behandlingsregimet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn" - Otto von Bismarck. En kvalitativ studie av farmasøytisk industris rolle i et samfunn der stadig flere problemer forklares og forsøkes løst ved bruk av medikamenternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel