Show simple item record

dc.contributor.advisorKanstad, Terje
dc.contributor.authorKrumsvik, Merete Ommedal
dc.contributor.authorBaustad, Kari Wågan
dc.date.accessioned2015-10-21T14:00:59Z
dc.date.available2015-10-21T14:00:59Z
dc.date.created2015-06-09
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13776
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2357545
dc.description.abstractNerlandsøybrua er ei kystbru i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Den slanke konstruksjonen ble prosjektert av Dr. techn. Olav Olsen, og stod ferdig i 1967. Den 404 m lange bjelke-platebrua består av 20 felt, en bruoverbygning med T-formet tverrsnitt, og rektangulære søyler med varierende høyder. Hovedfeltet på 40 m og de tilstøtende sidefeltene er spennarmert, mens de resterende feltene er slakkarmert. På grunn av et mindre strengt regelverk med hensyn til miljøpåkjenninger på bruas prosjekteringstidspunkt, er ikke Nerlandsøybrua rustet for det harde kystklimaet på Sunnmøre. Brua ble på 1990-tallet påført katodisk beskyttelse. Kloridinitiert armeringskorrosjon er en risiko, og kan utgjøre et alvorlig bestandighetsproblem. Laster og lastkombinasjoner er beregnet i henhold til Statens vegvesens håndbøker, og brua er modellert i analyseprogrammet NovaFrame. Det er i tillegg utført litteraturstudie om de ulike nedbrytningsmekanismene for betong, samt konsekvensene av armeringskorrosjon. Skadeomfanget av brua er kartlagt ved hjelp av tilstandsrapport og egen inspeksjon og materialundersøkelser. Det viste seg at skadeomfanget og kloridinntrengning er verst på nordsiden, og i endefeltene av brua. Nordsiden ligger i le for vær og vind, og blir dermed ikke «vasket» ren av regnvann. Brua er generelt preget av slitasje, og det er registrert omfattende avflaking av overflatebehandling, punktskader og rustutslag. Korroderende armering er synlig der hvor betongoverdekningen har skallet av. Det katodiske anlegget viser kraftig tegn til slitasje. Det avgir for lav spenning, og har behov for opprustning. Ut ifra tilstandsrapport fra inspeksjon utført av Rambøll i 2011, ble det forventet å finne en viss grad av armeringskorrosjon ved nærmere inspeksjon av brubjelken. Det viste seg derimot at brubjelkens lengdearmering var i liten grad korrodert. Dette kan indikere at det katodiske anlegget har en effekt på kloridinntrengningen, og på den måten hindrer initiering av korrosjonsprosessen. Kapasitetskontroller er utført i prosjektert, uskadet tilstand samt skadet tilstand. En totalvurdering tilsier at Nerlandsøybrua ikke er tilstrekkelig dimensjonert i henhold til gjeldende regelverk og bruksklasse. Dagens tilstand er heller ikke i tråd med dagens krav til bestandighet. I henhold til utførte kapasitetskontroller, vil armeringskorrosjon ha en alvorlig effekt på konstruksjonens bæreevne. Graden av korrosjonsskade ser derimot ikke ut til å være like stor som først antatt. Armeringskorrosjon er likevel en trussel for konstruksjonens bestandighet, og rehabilitering og vedlikehold må påregnes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Prosjektering av konstruksjoner
dc.titleBeregning og inspeksjon av betongbru med betydelig skadeomfang
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber395


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record