Show simple item record

dc.contributor.advisorPitera, Kelly
dc.contributor.authorSyltern, Marion Therese
dc.date.created2015-05-15
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12316
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356418
dc.description.abstractBIM har kommet langt innen bygg, olje- og installasjonsbransjen, mens infrastrukturprosjekt har ligget etter denne utviklingen. Siden 2012 har både Statens Vegvesen og Jernbaneverket implementert mer og mer av BIM-prosessen i sine offisielle kravspesifikasjoner. Vi har mange ildsjeler som jobber aktivt med å innføre BIM i bransjen. Det foregår mye opplæring, prøving og feiling på dette området. Visjonen om BIM er å samle inn informasjon i sentraliserte databaser med tilgang til nøyaktig informasjon for alle interessenter. Målet med oppgaven er at den skal øke forståelse for fordelene og utfordringene vi har ved bruk av BIM i infrastruktur. Hovedgrunn til valg av oppgave er ønske om å heve egen kunnskap på området, med fokus på bruk av BIM i byggeperioden. Oppgaven tar utgangspunkt i to prosjekt, E6 Oppdal i Sør-Trøndelag og E18 Bommestad-Sky i Vestfold (Figur 1). Rambøll har laget BIM modell for begge prosjektene. Det er foretatt litteratursøk på internett med søkeord som BIM, modellbaserte prosjekt, åpne frie format, VDC og maskinstyring. For å samle informasjon er det også foretatt intervju med landmålere, selgere av programvare og entreprenører. I oppgaven gis det en historisk bakgrunn for den teknologiske utviklingen fra 1965 og frem til i dag. Siden 1965 har detaljeringsgraden i planleggingen økt. Samtidig har muligheten til å bygge raskere og mer nøyaktig også økt. Kravet til å holde en presset fremdrift og økonomi i prosjektene øker. Man søker hele tiden å effektivisere bransjen, med tanke på kvalitet, tid og kostnad. Det er en naturlig del av utviklingen at man tar i bruk BIM i infrastrukturprosjekt. Det finnes mange filosofier som benyttes som grunnlag for å skape gode arbeidsprosesser og effektivisere infrastruktur prosjekt. VDC dukker opp i forbindelse med BIM. Evnen til å påvirke prosjektets totalkostnad er klart størst i tidligfasen. Ved å benytte BIM i prosjekteringen klarer man å ta de riktige avgjørelsene så tidlig som mulig i prosjektet. Dette er i tråd med VDC, og skaper et kostnadseffektivt prosjekt. Bruken av BIM i infrastrukturprosjekt kommer til å vokse i fremtiden og ny teknologi på området kommer til å utvikles. Ved bruk av tekniske hjelpemidler dukker også problemstillingen rundt bruk av åpne filtyper og viktigheten av dette. Det jobbes mye med å finne de rette åpne formatene, slik at alle bruker det samme, og kan sammarbeide uavhegig av programvare og på tvers av landegrensene. I et modellbasert prosjekt får entrepreønøren ingen overraskelser når de mottar stikningsdataene. Ved bruk av nettbrett og nettskyløsninger kan de ha tilgang til oppdatert presentasjonsmodell, fagmodeller i dwg, tegningene og fremdriftsplan, hvor og når de måtte ønske. Det er lettere for alle å få oversikt over prosjektet og finne de beste tekniske løsningene. Dette gjelder fagpersoner i prosjekteringsfasen, byggeledere i byggeperioden, og andre som må ta raske tekniske avgjørelser. I et stort prosjekt finnes det mange tegninger å sette seg inn i, men bare en presentasjonsmodell. Vi har fremdeles en del utfordringer med bruken av BIM. For at BIM skal fungere opptimalt under byggeperioden, må presentasjonsmodellen holdes oppdatert. Da er det viktig at informasjonsflyten mellom entreprenør-byggherre-konsulent fungerer godt, og at alle ser fordelene av å ha en oppdatert modell. For at BIM skal fungere opptimalt er det viktig at alle i prosjektet har tilgang til, og benytter presentasjonsmodellen. BIM i infrastrukturprosjekt har mye potensial til forbedring og det er fortsatt mye å gå på i alle ledd, for å oppnå en optimal prosess.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Veg
dc.titleModellbaserte prosjekt, fra prosjektering til bygging
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record