Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøgestøl, Eivind
dc.date.accessioned2015-10-16T10:46:55Z
dc.date.available2015-10-16T10:46:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356326
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen tar for seg om nasjonale matvarepriser kan fungere som en utløser av borgerkrig. Dette er et tema som er relevant med bakgrunn i den arabiske våren og de interne konfliktene som ble utløst i flere land i Midtøsten og Nord-Afrika. I forskningslitteraturen er sammenhengen mellom forskjellige variabler som måler negative økonomiske sjokk og opprør blitt undersøkt, og flere er funnet. Denne oppgaven forsøker utvikle fagfeltet videre med å bruke nasjonale matvarepriser som variabelen som måler negative økonomiske sjokk og undersøke hvordan denne kan påvirke, ikke bare opprør, men også det høyere nivå av intern konflikt som borgerkrig er. I tillegg vil jeg undersøke en rekke samspill mellom nasjonale matvarepriser og trekk ved land som teoretisk sett gjør at de burde være mer utsatt for borgerkrig gjennom nasjonale matvarepriser. Disse trekkene blir operasjonalisert som anokrati, fattige land via BNP per innbygger og matimportører. På denne måten undersøker oppgaven sammenhengen mellom matvarepris og borgerkrig mer detaljert og dypere enn hva noen andre har gjort. I tillegg er bruken av nasjonale matvarepriser, og ikke internasjonale, også et orginialt trekk som ikke har blitt brukt som forklaringsvariabel på utbrudd av borgerkriger før. For å undersøke sammenhengen bruker oppgaven panelanalyse som inneholder på det meste 158 land, og dekker tidsperioden fra 1976 til 2012. I tillegg til å presentere modeller på årsnivå, viser jeg også modeller på månedsnviå. Dette gir muligheter til å undersøke nye sammenhenger på et tidsmål som ikke ofte er brukt, som om land kan oppleve borgerkrig på grunn av månedlig endring i nasjonal matvarepris. Også bruken av måneder som tidsmål er uvanlig innenfor borgerkrigslitterautren, og er også et spennende tillegg som gjør denne oppgaven nyskapende. Det endelige hovedfunnet er at det ikke er en signifikant sammenheng mellom nasjonal matvarepris og utbrudd av borgerkrig, verken på månedsnivå eller årsnivå. På månedsnivå er det heller ingen av samspillene mellom nasjonale matvarepriser og anokrati, BNP per innbygger og matimportører som er signifikante. På årsnivå tilsier derimot resultatene at anokratier og fattige land er mer utsatte for utbrudd av borgerkrig betinget av nasjonale matvarepriser. Hovedresultatet her står i motsetning til det lille som har blitt gjort på koblingen mellom mat og borgerkrig før. Det viser at det fortsette er mye ugjort på denne sammenhengen, og at det er nødvendig å undersøke det nærmere, da gjerne ved ulike tidsmål, slik som månedsfokuset jeg har hatt her.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Nasjonale matvarepriser som utløser av borgerkrig" : En kvantitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel