Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøkken, Maria
dc.date.accessioned2015-10-12T13:07:28Z
dc.date.available2015-10-12T13:07:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2354084
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i sosialantropologi er basert på 6 måneders feltarbeid fra januar til august 2014, på Falchera, en bydel i utkanten av Torino, Italia. Utgangspunktet for mitt feltarbeid var til å begynne med en gruppe xoraxanè rom som har bodd på Falchera i kommunale boliger siden 2001. Sakte men sikkert, forstod jeg at de andre beboerne i bydelen var minst like viktig for å få en større og helhetlig forståelse av roms tilværelse. Mine informanter er derfor også meridionale sør-italienere som, i likhet med mine rom-informanter, kom til Torino som migranter. Avhandlingen omhandler forholdet mellom disse to gruppene, med fokus på hvordan de kategoriserer og stereotypiserer hverandre gjennom sosialiseringsprosesser og gjennom erfaring og samhandling med hverandre. `Nomadeproblemet` forklares gjennom to ulike perspektiv. Det ene, et makroperspektiv, hvor rom representeres som et `problem` for samfunnet, gjennom vestlig historisk representasjon av rom som en homogen og isolert folkegruppe, og gjennom media og politisk diskurs. Det andre er et mikroperspektiv, sett gjennom roms egen forståelse av virkeligheten. Som vi skal se, skaper en begrenset borettslagsleilighet en del utfordringer for deres sosiale organisasjon, hvor den utvidede familien er en viktig del av deres sosiale identitet. Stereotypier og kategorier produseres og reproduseres på alle nivåene av det sosiale liv, som er dynamisk knyttet sammen, men noen av de negative representasjonene endres og får ny betydning når rom og meridionale står ansikt til ansikt. Mine observasjoner av samhandlingen mellom gruppene, viser at de sosiale relasjonene og kategoriene ikke er rigide, men heller varierende og mer komplekse, og en felles identitet som `gatesmarte` genereres. Min antropologiske `habitus` har mye av sin grobunn i Fredrik Barths teorier om etnisitet og generative sosiale prosesser. Hans teorier har lagt grunnpilaren for min forståelsen av etnisitet, identitet, endring og variasjon, som også er fokus for denne avhandlingen. Det har for meg, vært svært fruktbart å bruke Mary Douglas (2003 (1966)) teorier om kategorisering i min analyse av hvordan grensene mellom `oss` og `dem` produseres, reproduseres og endres. Innsikt i sosialiseringsprosessene har vært en forutsetning for min fortolkning av rom og meridionales stereotypisering og kategorisering av hverandre, og til dette har Peter L. Berger og Thomas Luckmans (2000 (1966)) teorier vært fruktbare. Til sist: Harald Tambs-Lyches (1991) analyse av stereotypiers innhold, form og funksjon, har vært tjent til min forståelse av sosialt stigma hos rom og meridionale.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Nomadeproblemet" : en generativ tilnærming til hegemonisk diskurs, identitet, konflikt og samhandling mellom rom og italienerenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250nb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel