Show simple item record

dc.contributor.advisorBungum, Berit
dc.contributor.authorHermanrud, Liv
dc.date.accessioned2015-10-06T11:48:45Z
dc.date.available2015-10-06T11:48:45Z
dc.date.created2015-05-28
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12368
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353043
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler et studium av rekrutteringstiltaket «Kraftfull fysikktime» i regi av Energi Norge. I samarbeid med Energi Norge har Skolelaboratoriet ved NTNU utviklet dette undervisningsopplegget, som innebærer at ingeniører besøker skoler og har et undervisningsopplegg med elever som tar fagene Fysikk 1 og Fysikk ved videregående skole. Formålet med «Kraftfull fysikktime» er å motivere ungdommer til realfagstudier med tanke på fremtidige ansettelser i energibransjen, og å bevisstgjøre dem på hvilke yrkesmuligheter en fysikkfaglig kompetanse gir. Studiet tar utgangspunkt at tiltaket er ment for å rekruttere ungdommer. En del av studiet var derfor å undersøke hvilke faktorer som gjør at et rekrutteringstiltak rettet mot elever i den videregående skolen er suksessfulle, og om «Kraftfull fysikktime» inkluderer disse. Dette ble undersøkt ved kartlegging av resultater fra tidligere forskning på hva som har fungert i rekrutteringstiltak, og ved å sammenholde denne informasjonen om hvordan «Kraftfull fysikktime» er utarbeidet. Det ble også undersøkt hvordan elevene opplevede tiltaket, og hva de legger vekt ved valg av studieretning. Oppgaven tar dessuten for seg hvilke ulike oppfatninger lærerne, ingeniørene og prosjektansvarlige i Energi Norge hadde om hvordan opplegget skulle utformes. Innsamling av data skjedde ved intervjuer av både aktører (lærere, ingeniørene og hovedansvarlig fra Energi Norge) og elever. I tillegg ble svarene fra en spørreundersøkelse av elever som deltok i en «Kraftfull fysikktime» analysert. Studiet baserer seg på resultater hentet fra to ulike skolebesøk. Studiet viser at hensiktene til de ulike aktørene er i tråd med formålet til «Kraftfull fysikktime», men det viste seg å være ulike oppfatninger om utforming av det praktiske innholdet. En bedre dialog mellom aktørene bør derfor opprettes for oppnå en felles forståelse for hvordan man best skal gjennomføre opplegget. Resultantene fra studiet viser også at elevene ønsker mer informasjon om yrkeslivet og mer visualisering av fagstoffet. Disse emnene var identifisert som viktige da «Kraftfull fysikktime» ble utarbeidet, men de ble i noen grad nedprioritert ved den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Som en konsekvens av de foretatte undersøkelsene foreslås ett sett av justeringer. Disse inkluderer blant annet forandring av både innhold og layout på PowerPoint-filen som er utarbeidet for forhånd av presentasjonen. Opplegget bør også inneholde mer informasjon om arbeidslivet, og i en form som gjør at jobben virker spennendene. Oppgaven konkluderer med at «Kraftfull fysikktime» har et godt potensial til å være et suksessfullt rekrutteringstiltak dersom opplegget gjennomgår noen justeringer.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Matematikk og fysikk
dc.titleKraftfull fysikktime - En undersøkelse av møtet mellom ingeniøren og fysikkelever
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber93


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record