Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTomasgard, Asgeir
dc.contributor.advisorØdegaard Ottesen, Stig
dc.contributor.authorLangseth, Runar
dc.date.accessioned2015-10-06T11:30:12Z
dc.date.available2015-10-06T11:30:12Z
dc.date.created2015-06-03
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12813
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353009
dc.description.abstractI denne oppgaven foretas i hovedsak en kvantitativ undersøkelse av økonomien til ladestasjoner for elbiler. Oppgaven baserer seg på data samlet gjennom en spørreundersøkelse gjennomført for elbilister. I tillegg er det innhentet data fra Norsk Elbilforening og andre sentrale aktører, som ladestasjonsselskap og nettselskap. Enkelte deler av oppgaven baserer seg også på intervjuer av aktører i markedet, og oppgaven kan også derfor sies å være til dels kvalitativ. Oppgaven ønsker å kartlegge kostnader og inntekter for en ladestasjon for deretter å belyse hvilken prismetode som er mest hensiktsmessig - både mellom ladestasjonsselskap og kunde, og ladestasjonsselskap og nettselskap. I tillegg vil det ses på hvordan prismodellen mellom ladestasjonsselskap og kunde kan sikre insentiver til å flytte elbilen etter endt lading. Resultatene i oppgaven tilsier at den mest økonomisk lønnsomme betalingsmodellen for ladestasjonsselskapene er en abonnementsmodell hvor kunden betaler en fast pris per måned for fri tilgang til hurtiglading. Dette sikrer høyest omsetning til ladestasjonsselskapene, samtidig som det er en enkel prisstruktur for kundene. I tillegg anbefales det å tilby en alternativ betalingsmetode, for å la de som ikke er villige til å kjøpe et abonnement kunne lade. Dette sikrer også at det er mulig å få økonomisk støtte til utbygging fra Enova. Den anbefalte strategien for den alternative betalingsmetoden er å ta betalt per lading, grunnet at den gir høyest mulig omsetning gitt betalingsvilligheten til kundene. Prismekanismer som bundling og gruppeprising er to anbefalte mekanismer som ladestasjonsselskapene bør benytte seg av. Dessuten vil et tett samarbeid mellom de ulike selskapene være helt sentralt. Dette er for å sikre at en kunde kan lade på flere steder i landet, hvis selskapet ikke selv har ladestasjoner ved dette stedet. Disse betalingsmetodene vil ikke gi insentiver til å flytte bilen etter endt lading. På den annen side har dette, basert på intervjuer med selskapene, ikke vært et stort problem for ladestasjonene. Ladestasjonsselskapene kan ikke påvirke prismodellene fra nettselskapene, men det de kan påvirke er valg av lokasjon for ladestasjonen, som igjen påvirker hvilket nettselskap som må benyttes. Ut i fra resultatene i denne oppgaven ser en at det vil være hensiktsmessig med en mer standardisert nettleietariff, som sikrer like vilkår for alle ladestasjoner uavhengig av lokasjon.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelse
dc.titleØkonomisk analyse av betalingsmetoder for hurtigladestasjoner
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber159


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel