Show simple item record

dc.contributor.advisorIngvaldsen, Jonas Alexander
dc.contributor.advisorLervåg Aasprong, Marius
dc.contributor.authorGullord, Sondre Sande
dc.date.accessioned2015-10-06T11:29:19Z
dc.date.available2015-10-06T11:29:19Z
dc.date.created2015-06-11
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13531
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2352818
dc.description.abstractDenne studien er et bidrag til økt vitenskapelig forståelse av temaet multinasjonale selskaper i den norske arbeidslivskonteksten . Dette er gjort gjennom undersøkelser av hvordan multinasjonale selskaper påvirker rammer for ledelse i norsk arbeidsliv. Mer spesifikt er denne påvirkningen belyst gjennom å kartlegge hvordan rammer for ledelse oppleves blant ledere og prosjektledere ved Benteler Aluminium Systems Norway AS. Den metodologiske tilnærmingen til kartleggingen er en kvalitativ case-studie, med intervjuer av totalt åtte informanter ved nevnte bedrift. I oppgaven konkluderes det med at rammene for ledelse blant ledere og prosjektledere ved Benteler Aluminium Systems Norway AS, i stor grad påvirkes av forhold som skyldes en multinasjonal selskapskontekst. Rammene for ledelse fremstår generelt som innskrenkede, og innskrenkningene samsvarer i liten grad med ønskene eller forventningene hos lederne og prosjektlederne som har deltatt i studien. Fordi studien er gjennomført som en enkelt case-studie, er generaliserbarheten av funnene begrenset. Funnene tilsier dog at multinasjonale selskaper bidrar til å innskrenke rammer for ledelse i norsk arbeidsliv. Videre indikerer funnene et negativt bidrag fra de multinasjonale selskapene til den brede medvirkningen som preger det norske arbeidslivet, og studien finner at forhold som arbeidsmotivasjon påvirkes negativt. Oppgaven gir klare indikasjoner på at det ikke finnes opplagte løsninger på utfordringene som avdekkes, men noen lokale tiltak, som økt fokus på informasjonstilgang og dybde i informasjon, virker å kunne ha gunstig effekt. På makronivå er trolig gjensidig tilpasning mellom multinasjonale selskaper og den norske arbeidslivskonteksten veien å gå for å møte tiltagende globalisering og internasjonalisering av aktivitetene til næringsdrivende aktører. Dette aktualiserer en debatt rundt hvorvidt aktører i norsk arbeidsliv må akseptere noen endringer knyttet til medvirkningen i den norske arbeidslivsmodellen for å møte fremtidens realiteter. Multinasjonale selskaper i den norske arbeidslivskonteksten er et akademisk lite utforsket felt, og originaliteten til denne masteroppgaven er av den grunn stor. Sammen med de dramatiske funnene, gjør dette at studien er viktig. I oppgaven anbefales ytterligere forskning på feltet, for å gi mer sikker kunnskap om sammenhengene og konsekvensene av multinasjonale selskapers påvirkning på norsk arbeidsliv.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell økonomi og teknologiledelse
dc.titleMultinasjonale selskaper i den norske arbeidslivskonteksten - En studie av rammer for ledelse blant ledere og prosjektledere ved Benteler Aluminium Systems Norway AS
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber116


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record