Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNæss, Erlingnb_NO
dc.contributor.advisorKristjansson, Kolbeinnnb_NO
dc.contributor.authorAntonsen, Orjannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:51:07Z
dc.date.available2014-12-19T11:51:07Z
dc.date.created2013-10-01nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier652814nb_NO
dc.identifierntnudaim:9780nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/235269
dc.description.abstractInstituttet for energi- og prosessteknikk er involvert innen forskning og utvikling av neste generasjons vedovner. Et av målene for slike vedovner er at de skal ha en vesentlig jevnere effektavgivelse enn dagens løsninger. Dette krever at det benyttes et varmelager sammen med ovnen.I denne oppgaven er et varmelagersystem bestående av en fordamper og en kondensator undersøkt. Veken, en sentral komponent i fordamperen, og dens egenskaper preges i stor grad av produksjonsmetode. Ulike produksjons- og testmetoder av veker er derfor undersøkt, fortrinnsvis for å kunne teste en ny veke produsert av instituttet. Vekeproduksjonen av denne viste seg dessverre å være mislykket, og veketesten er derfor utført på en tidligere testet veke. Resultatene for vekens ytelseskarakteristikk er i størrelsesorden like for det nye og det gamle forsøket.Varmelageret belager seg på prinsipper om latent varmelagring med faseovergangsmaterialer (Phase Change Material, PCM). En av utfordringene med slike materialer er at de i utgangspunktet ikke er gode varmeledere. Metoder for effektiv varmeoverføring til, og metoder for å forbedre varmedistribusjonen i, faseovergangsmaterialer er derfor undersøkt. Metallskum og metallfinner er fremhevet som to lovende alternativer.Et forslag til en kondensatorgeometri er gitt. Konseptet er en rektangulær rørsatsvarmeveklser med varmelagring i faseovergangsmaterialet erytritol på mantelsiden, og varmeoverføring fra overopphetet damp på rørsiden. En todimensjonal modell av kondensatoren er testet numerisk med COMSOL Multiphysics® med det formålet om at varmelageret skal være i stand til å lagre en gitt energimengde, uten å overopphete i løpet av et oppvarmingsforløp på halvannen time. Simuleringene er utført både med konstant rørtemperatur og konstant effektavgivelse fra rørene. I tillegg er kondensatoren simulert både med og uten skum- og finnestruktur.De numeriske beregningene må benyttes med forbehold, basert på antagelsene som er beskrevet i rapporten. Simuleringene viste likevel at bruk av skum er nødvendig for å oppnå ønsket lagret energiinnhold, og for å løse problemer med lokal overoppheting ved konstant effektavgivelse. Finners effekt på lagret energiinnhold og smelterate er minimal, sammenliknet med metallskummets bidrag. En kombinasjon av de to viste seg heller ikke å være overtruffen. Det er foreslått at ulike metallskum i neste fase bør testes i laboratoriet sammen med erytritol for å fastslå faktiske verdier for maksimal konduktivitetsforbedring.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.titleVarmelagring i neste generasjon vedovnernb_NO
dc.title.alternativeHeat storage in next generation woodstovesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel