Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLarsen, Rune Berg-Edland
dc.contributor.advisorEske, Bjørn
dc.contributor.authorBang, Stine Kjønsvik
dc.date.accessioned2015-10-05T14:57:09Z
dc.date.available2015-10-05T14:57:09Z
dc.date.created2015-05-15
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:10571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2350463
dc.description.abstractMasteroppgaven presenterer geokjemiske analyser (Laserablasjon, LA-ICP-MS, mikrosonde, EMPA, sveipeelektronmikroskop, SEM, og induktivt koblet plasma atom emisjons spektrometer og massespektrometer, ICP-AES/MS) av molybdenittførende bergarter fra Knaben med tilhørende petrologiske beskrivelser. Molybdenittforekomstene på Knaben karakteriseres av sen-Mesoproterosoisk alder i forbindelse med konvergerende tektonisk regime knyttet til den Svekonorgeniske fjellkjeden. Forekomsten er foreslått til å representere siste fraksjonerte smelter fra Ksp-rik porfyrisk biotittrik granitt, som et resultat av fraksjonell krystallisering. Forekomsten har en molybdenkonsentrasjon oppmot 0, 2 vektprosent. På Knaben forekommer mineraliseringen som to hovedtyper, disseminert molybdenitt og pegmatitt- og kvartsåre relatert molybdenitt. Disseminert molybdenitt er som regel finkornet med single korn som er jevnt fordelt i leukokratisk mediumkornet granitt som representerer en magmatisk forekomst eller en kombinasjon av oppsmelting av eldre bergarter. Grovere molybdenitt er også konsentrert i kontaktsoner mellom leukokratisk mediumkornet granitt og porfyrisk feltspatrik granitt. Molybdenitt knyttet til pegmatitter og kvartsårer opptrer som regel i aggregater i Ksp-rik porfyrisk biotittrik granitt, flasergneis og amfibolitter. Geokjemiske data kan ikke bekrefte hvor molybden kommer fra, men sporelementer og petrografiske observasjoner bidra til å øke forståelsen i dannelsen av mineraliseringen. REE-mønster og feltobservasjoner kan peke på at eldre deformerte bergarter spiller en rolle i dannelsen av molybdenitt. Deformerte bergarter kan ha bidratt med reduserende forhold, foreksempel ved at svovel ble tilført i smelten, og fremmer krystallisering av molybdenitt. For å danne tilsvarende høye Mo-konsentrasjoner i smelten, uten å være knyttet til hydrotermale prosesser, kreves det høye oksidasjonsforhold og relativt lave temperaturer. I det svovel ble introdusert i smelten, har molybdenitt blitt krystallisert. Dette innebærer at det kan ha vært et skifte fra høye til lave oksidasjonsforhold. Laseranalyser av disseminert molybdenitt avslører mer homogene verdier av Se (selen), enn molybdenitt knyttet til pegmatitter og kvartsårer, som har mer spredning. Dette kan indikere at Se2- har substituert for S2- i svovelrike pegmatitter og kvartsårer. Analyser av molybdenitt viser gjennomsnittlig 5 ppm Re, som er en del mindre enn typiske porfyrtypeforekomster som er preget av «epitermal overprint». Bulkkjemi i de disseminerte Mo-rike granitter og porfyrgranitter viser stor variasjon i REE-konsentrasjon. Modellering av denne REE-fordelingen tyder på at variasjonen skyldes ulik krystalliseringsgrad ved at kumulater og smeltefaser er til stede i prøvene.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectGeologi, Berggrunns- og ressursgeologi
dc.titleGeokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber201


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel